Cập nhật Offshore

Vấn đề tuân thủ FATCA/CRS: 3 Câu hỏi thường gặp

Hầu hết chúng ta đều biết rằng Đạo luật Tuân thủ Thuế dành cho Tài khoản Nước ngoài (FATCA) có hiệu lực từ năm 2014 và Tiêu chuẩn Báo cáo Chung (CRS) triển khai từ năm 2017. Cả hai yêu cầu này đòi hỏi doanh nghiệp tuân thủ thường xuyên, không mang tính phát sinh duy nhất một lần. Để giúp Quý Khách hàng hiểu thêm về việc tuân thủ FATCA/CRS, chúng tôi đã tóm tắt 3 câu hỏi thường gặp dưới đây.

1. Các vấn đề gặp phải khi nộp báo cáo CRS?
Vào năm 2020, Cơ quan Thuế Quốc tế BVI đã đưa ra “Thông báo về phát hành các chính sách” yêu cầu các Công ty BVI, đối với lần đầu tiên, đưa ra bản sao chép các chính sách và quy trình của công ty họ (chẳng hạn như: quy trình nội bộ, vai trò và trách nhiệm, rà soát các tài khoản trước khi tồn tại và tài khoản mới được báo cáo).

Các tổ chức không thể trình bày các chính sách và quy trình trong thời hạn yêu cầu (10 ngày làm việc), có khả năng chịu mức phạt lên đến 100.000 đô la Mỹ.

2. Chúng tôi cần phải tập trung vào những hạng mục nào để vượt qua kỳ kiểm tra CRS của cơ quan quản lý?
Những hạng mục cần tập trung sẽ bao gồm:

 • Các tài khoản đã có từ trước (xác nhận các quy trình tồn tại để kiểm tra và cần tự xác nhận thông tin đầy đủ về người kiểm soát tài khoản)
 • Bản tự chứng nhận (hoặc mẫu Word theo yêu cầu FATCA)
 • Các thay đổi liên quan đến tổ chức (các quy trình đặt ra /ảnh hưởng hồ sơ nộp/nghĩa vụ báo cáo)
 • Tài khoản không có giấy tờ (đề ra giải pháp khắc phục/nghĩa vụ đóng tài khoản)
 • Khóa đào tạo liên quan đến CRS (đào tạo thường xuyên để đảm bảo nhân sự nội bộ nắm rõ các quy trình)
 • Lưu trữ hồ sơ
 • Các chính sách và thủ tục (tuân thủ theo các thỏa thuận của CRS và OECD)

3. Hậu quả nếu không tuân thủ FATCA/CRS là gì?
Cơ quan quốc tế Trao đổi Thông tin Tự động (AEOI) sẽ gia tăng số lượng công ty cần kiểm tra nhằm tăng cường nghĩa vụ tuân thủ của doanh nghiệp. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu của CRS, các Tổ chức Tài chính được yêu cầu:

 • Xác định khách hàng là đối tượng nộp thuế tại các thể chế nước ngoài; và là đối tượng có nghĩa vụ báo cáo một số thông tin nhất định cho cơ quan thuế địa phương.
 • Xem xét và thu thập thông tin tài khoản tài chính.
 • Xác định nơi cư trú thuế của chủ tài khoản hoặc người kiểm soát các tài khoản tài chính và nộp thông tin liên quan về "tài khoản báo cáo" đến cơ quan thuế hàng năm.

Việc không tuân thủ các quy định của AEOI có thể khiến một tổ chức, chủ sở hữu và những người kiểm soát phải chịu các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả các hình phạt tài chính hoặc hình sự.

Bất kỳ hồ sơ khai thuế không chính xác nào cũng có thể bị coi là lừa đảo có chủ đích, và do đó, phải đối mặt với các hình phạt tương tự như trên.

(Nguồn theo Vistra)

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho Quý khách?

 • Phân loại CRS/FATCA dựa trên thông tin do khách hàng cung cấp, sau đó đối chiếu với các dữ liệu của chúng tôi;
 • Lập báo cáo phân loại dựa trên phân tích dữ liệu và sử dụng công cụ phân loại nội bộ;
 • Tư vấn về các nghĩa vụ FATCA/CRS của từng doanh nghiệp dựa trên kết quả phân loại.