Được dẫn dắt bởi Chủ phần hùn, Giám đốc kiểm toán
Chủ phần hùn, Giám đốc kiểm toán sẽ là người tiên phong chỉ đạo xuyên suốt chu kỳ kiểm toán, nhận toàn bộ trách nhiệm về chất
lượng dịch vụ kiểm toán.

Tập trung vào rủi ro
Chúng tôi sẽ tập trung vào những vùng có rủi ro lớn trong hoạt động của khách hàng. Các vấn đề sẽ được xác định và giải quyết ở giai đoạn đầu.

Tự động hóa cao
Chúng tôi sử dụng Horizon – một cách tiếp cận kiểm toán sáng tạo, thông qua việc sử dụng phần mềm kiểm toán Voyager và hai phần mềm bổ sung là Tbeam và Pentana Checker. Điều này cho phép nhóm kiểm toán thiết lập các chương trình kiểm toán phù hợp với từng khách hàng cụ thể và tập trung vào từng vùng rủi ro được xác định. Cách tiếp cận này giúp chúng tôi có thể đưa ra những lời tư vấn sâu sắc, tổng thể và chủ động hơn.

Kế hoạch kiểm toán

Chúng tôi làm gì

 • mở rộng sự hiểu biết về doanh nghiệp
 • tìm hiểu về các vấn đề trong công việc quản lý
 • liên lạc với các kiểm toán viên nước ngoài

Bạn sẽ thấy gì

 • sự liên lạc thường xuyên giữa ban Giám đốc và nhóm kiểm toán

Đồng ý chiến lược kiểm toán

Chúng tôi làm gì

 • đánh giá mức trọng yếu
 • cung cấp bản ghi nhớ về chiến lược kiểm toán

Bạn sẽ thấy gì

 • họp và thảo luận về nội dung của chiến lược kiểm toán trên bản ghi nhớ cũng như lịch trình kiểm toán

Thực địa

Chúng tôi làm gì

 • đánh giá sự hiệu quả của hệ thống kiểm soát
 • xem lại đánh giá rủi ro ban đầu
 • hoàn thành các thủ tục kiểm tra chi tiết
 • đánh giá kết quả công việc

Bạn sẽ thấy gì

 • báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh
 • gặp và thảo luận với Ban Giám đốc về tiến trình kiểm toán
 • đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao

Báo cáo

Chúng tôi làm gì

 • chuẩn bị và đưa ra bản chi tiết về những vấn đề chính của kiểm toán
 • đưa ra ý kiến kiểm toán

Bạn sẽ thấy gì

 • họp và thảo luận các vấn đề trong cuộc kiểm toán
 • ý kiến kiểm toán trên báo cáo tài chính
 • báo cáo và tham dự cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

Trong năm: cập nhật các văn bản pháp luật ban hành; họp thường xuyên với ban quản lý cấp cao