Giới thiệu

Grant Thornton là nhà cố vấn doanh nghiệp hàng đầu, cung cấp các dịch vụ hướng đến những tổ chức năng động và hỗ trợ họ khai thác tiềm năng phát triển.

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán, Kiểm toán theo luật định, Kiểm toán báo cáo lập theo IFRS , Soát xét các báo cáo tài chính và thông tin tài chính, Kiểm toán báo cáo tài chính cho hồ sơ niêm yết , Tổng hợp thông tin tài chính, Kiểm toán khách hàng có phạm vi hoạt động toàn cầu, Kiểm toán báo cáo lập theo US GAAP , Dịch vụ các thủ tục thỏa thuận, phương pháp luận và các công cụ kiểm toán

Dich vụ tư vấn thuế

Dich vụ tư vấn thuế, Thuế Doanh nghiệp, Tham gia thị trường Chuyển giá, Lập kế hoạch thuế cho nhân sự nước ngoài, Lập kế hoạch thuế Quốc tế, Rà soát về thuế, Soát xét thuế, Thuế giá trị gia tăng, Làm việc với các cơ quan nhà nước, Hải quan

Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn, Định giá giá trị Doanh nghiệp, Tư vấn hoạt động cổ phần hóa, chuẩn bị niêm yết, Hỗ trợ giao dịchKế hoạch kế nhiệm, Tài chính dự án, Dịch vụ tư vấn hàng đầu, Tư vấn tái cấu trúc kinh doanh, Tư vấn quản trị Tư vấn theo Luật kiểm toán Hoa Kỳ (SOX), Dịch vụ tư vấn quản trị theo phương pháp Benchmarking, Dịch vụ kiểm toán nội bộ, Dịch vụ kiểm toán nội bộ thuê ngoài, Dịch vụ kiểm toán nội bộ chuyển đổi, Dịch vụ tư vấn cải tiến kinh doanh, Soát xét quy trình kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp, Thiết kế tài liệu về quy trình và cẩm nang hoạt động, Dịch vụ về giải pháp quản trị kinh doanh thông minh và phân tích kinh doanh

Dịch vụ thuê ngoài

Dịch vụ thuê ngoài, Thực hiện chức năng tài chính, Lập hóa đơn, nhập liệu, tính lương và ghi nhận sổ sách, Báo cáo tài chính hàng tháng, Tư vấn hàng tháng

Dành cho sinh viên

Hãy xây dựng sự nghiệp cùng với chúng tôi tại Grant Thornton

Chúng tôi biết rằng bước khởi đầu để bạn đặt nền móng cho sự nghiệp là vô cùng quan trọng. Với một môi trường làm việc tương tác linh hoạt, văn hóa làm việc năng động cùng với sự hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo tại Grant Thornton chính là những nhân tố giúp bạn thành công.

Cơ hội việc làm dành cho các bạn sinh viên
Dành cho người có kinh nghiệm

Kinh nghiệm tạo nên sự khác biệt

Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội nghề nghiệp khác biệt và có khả năng định hình tương lai của bản thân thì Grant Thornton chính là môi trường lý tưởng dành cho bạn.

Cơ hội việc làm dành cho người đã có kinh nghiệm

Liên hệ

Tìm kiếm các chuyên gia theo 

tại