article banner

Báo cáo vi phạm

Báo cáo vi phạm của Grant Thornton Việt Nam là một phương thức để báo cáo các hành vi trái đạo đức, bất hợp pháp, vi phạm các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Quý vị có thể báo cáo thông qua đường dây nóng để tố giác và tố cáo.

Trước khi liên hệ với Đường dây nóng của Grant Thornton Việt Nam, chúng tôi khuyến khích quý vị cân nhắc việc liên hệ trực tiếp với người phụ trách tại Grant Thornton Việt Nam mà quý vị biết để báo cáo các vấn đề của quý vị.

Nếu quý vị cảm thấy không tiện, hoặc không biết liên hệ với ai, quý vị có thể báo cáo vấn đề đến Grant Thornton Việt Nam thông qua email Đường dây nóng về Đạo đức là GTV.EthicsHotline@vn.gt.com hoặc là đường link dưới đây: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uejPdNkOi0mK8kEyRU33_eBpWt8jUpJKgti6miWM0xFUOUxNM0NBVTk3UkJUT0pQRUwyUEJUQzVENC4u  

Grant Thornton Việt Nam sẽ có hành động thích hợp đối với bất kỳ cá nhân nào được xác định là có hành vi trả đũa.