Dịch vụ của chúng tôi có thể giúp củng cố doanh nghiệp và đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ đem lại cho bạn những kết quả xác nhận chuyên nghiệp với những ý kiến chuyên sâu sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển.

Tại Grant Thornton, chúng tôi không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ kiểm toán. Với sự quan tâm sâu sắc và am hiểu tường tận thị trường trong nước và khu vực, sự hiểu biết và hỗ trợ của Chủ phần hùn, Giám đốc và trưởng phòng sẽ giúp doanh nghiệp đạt được thành công.

Chúng tôi tin rằng vấn đề quan trọng tối cao nhất là tăng giá trị kiểm toán. Thật vậy, văn hóa đặc trưng của Grant Thornton và yêu cầu của khách hàng luôn thách thức chúng tôi làm sao đem lại góc nhìn mới khách quan cho hoạt động kinh doanh của khách hàng. Quy trình kiểm toán của Grant Thornton giúp chúng tôi hiểu biết sâu sắc về hoạt động của khách hàng và đòi hỏi chúng tôi phải đánh giá rủi ro kinh doanh và hệ thống kiểm soát của doanh nghiệp, điều này đặt chúng tôi vào vị trí đặc biệt nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng.

Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu trong quản lý hệ thống kiểm toán. Tất cả kiểm toán viên của chúng tôi sử dụng hệ thống kiểm toán chung dựa trên phương pháp GTI Horizon. Chúng tôi tin tưởng rằng sự thành công sẽ chỉthực hiện được thông qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với đội ngũ kế toán của khách hàng và thông qua việc lập kế hoạch kiểm toán cẩn thận, chi tiết nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng vào các mục tiêu chung và lịch trình của chúng tôi.

Các dịch vụ cung cấp

Tư vấn lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế

Dịch vụ tư vấn báo cáo tài chính IFRS của Grant Thornton Việt Nam được thực hiện bởi nhóm chuyên gia tư vấn chuyên sâu về IFRS.

Dịch vụ

Dịch vụ kiểm toán

Chất lượng kiểm toán

Chất lượng kiểm toán

Cách tiếp cận kiểm toán

Cách tiếp cận kiểm toán

Phó Tổng Giám Đốc-Trưởng Bộ phận Dịch vụ Kiểm toán-Giám đốc Chi nhánh TP HCM
Ngụy Quốc Tuấn
Ngụy Quốc Tuấn
Phó Tổng Giám Đốc-Trưởng Bộ phận Dịch vụ Kiểm toán-Giám đốc Chi nhánh TP HCM
Ngụy Quốc Tuấn
Cập nhật

Chuyên mục Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế