Hiểu đúng về giao dịch mua doanh nghiệp ngược theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)
Đăng trên báo Đầu Tư Chứng Khoán Hiểu đúng về giao dịch mua doanh nghiệp ngược theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)
Hoạt động giao dịch mua doanh nghiệp ngược (Reverse acquisitions), hay cũng được biết đến với khái niệm thâu tóm, tiếp quản ngược, là một trong các giao dịch phổ biến được bên mua sử dụng linh hoạt cho mục đích tái cấu trúc và tiếp cận thị trường tài chính.
Nguyễn Hồng Hà
| 6 min read |
Ấn phẩm IFRS So sánh VAS và IFRS: Ghi nhận doanh thu đối với các doanh nghiệp bán hàng thông qua các kênh phân phối
Trong ấn phẩm này, chúng tôi tổng hợp các nội dung khác biệt chính trong ghi nhận doanh thu bán hàng, và các tình huống cụ thể trong các trường hợp doanh nghiệp bán hàng thông qua các kênh bán hàng khác nhau, bao gồm các chương trình thúc đẩy bán hàng. Mặc dù các nội dung trong ấn phẩm này không bao trùm hết các tình huống liên quan đến ghi nhận doanh thu trong thực tiễn, ấn phẩm này sẽ mang đến các thông tin hữu dụng cơ bản cho người sử dụng trong công tác ghi nhận kế toán doanh thu theo IFRS.
Nguyễn Hồng Hà
Daniel De Waal
| 2 min read |
IFRS 15: Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng
Bản tin IFRS IFRS 15: Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng
Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) đã ban hành Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế số 15 (IFRS 15) về ‘Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng’, có hiệu lực cho các báo cáo tài chính của niên độ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.
Nguyễn Hồng Hà
Daniel De Waal
| 4 min read |
Mẫu “Báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS” năm 2021
IFRS Mẫu “Báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS” năm 2021
Doanh nghiệp luôn gặp những khó khăn nhất định khi lập và trình bày báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (“IFRS”).
3 min read |
Xác định giao dịch hợp nhất kinh doanh trong phạm vi IFRS 3
Bản tin IFRS Xác định giao dịch hợp nhất kinh doanh trong phạm vi IFRS 3
Bản tin này hướng dẫn doanh nghiệp xác định xem giao dịch có phải là hợp nhất kinh doanh và thuộc phạm vi của IFRS 3 hay không.
Nguyễn Hồng Hà
Daniel De Waal
| 5 min read |
Hướng dẫn áp dụng IFRS 16
Bản tin IFRS Hướng dẫn áp dụng IFRS 16
IFRS 16 là một cuộc cách mạng lớn về kế toán các hợp đồng thuê trong hơn 30 năm trở lại đây. Chuẩn mực này ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp có hợp đồng thuê tài sản với báo cáo tài chính được lập theo IFRS, đặc biệt có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuê bất động sản và máy móc thiết bị có giá trị cao.
Nguyễn Hồng Hà
Trần Anh Văn
Daniel De Waal
| 8 min read |

Liên hệ các chuyên gia của chúng tôi

Daniel De Waal

Thành phố Hồ Chí Minh

+84 28 3910 9131