hero banner
Nguyễn Hồng Hà
Hà Nội

Nguyễn Hồng Hà

Phó Tổng Giám Đốc
  • Ông Hồng Hà bắt đầu sự nghiệp của mình với Grant Thornton Việt Nam sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tếquốc dân Hà Nội, chuyên ngành kế toán.
  • Ông đã tham dự các khóa đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp khác nhau và sở hữu kinh nghiệm chuyên sâu thực hành trong kiểm toán báo cáo tài chính thường niên. Những khách hàng kiểm toán của ông bao gồm những ngành như du lịch, viễn thông, vận chuyển, giáo dục, sản xuất và CNTT. Trong suốt 12 năm qua, ông Hà đã kiểm toán cho cả thị trường nội địa và nước ngoài như Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia.
  • Ông là thành viên của nhóm phát triển kinh doanh tại Hà Nội đồng thời là thành viên của nhóm phát triển kỹ thuật kiểm toán của Grant Thornton Việt Nam.
Meet our People