Grant Thornton giúp các công ty chủ động khám phá tiềm năng phát triển của họ. Đây là Cam kết Thương Hiệu của chúng tôi, đồng thời là Cam kết đối với khách hàng:

 • Chúng tôi luôn nhận thức điều gì quan trọng với khách hàng và trân trọng điều đó
 • Dịch vụ linh hoạt và nhanh chóng
 • Đưa ra giải pháp thiết thực giúp khách hàng cải thiện và phát triển hơn nữa
 • Đội ngũ hợp tác với tư duy dịch vụ đem lại trải nghiệm khácbiệt cho  khách hàng

Hành Trình Khách hàng của Grant Thornton bao gồm các bước cơ bản từ lúc bắt đầu dịch vụ, cung cấp dịch vụ, hoàn tất dịch vụ và phát triển các mối quan hệ lâu dài.

Là một phần cốt lõi của Hành Trình Khách hàng Grant Thornton, Bộ phận Phát triển Khách hàng hỗ trợ kết nối khách hàng với các chuyên gia ở mọi nơi thông qua mạng lưới nội địa và toàn cầu trên thế giới.

Chúng tôi luôn cố gắng phát triển dựa trên Cam kết Thương Hiệu và Cam kết Khách hàng thông qua đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn hướng về giá trị của công ty.

Dịch vụ kiểm toán

 • Kiểm toán theo luật định
 • Kiểm toán báo cáo lập theo IFRS
 • Soát xét báo cáo tài chính và thông tin tài chính
 • Kiểm toán báo cáo tài chính cho hồ sơ niêm yết
 • Tổng hợp thông tin tài chính
 • Kiểm toán khách hàng có phạm vi hoạt động toàn cầu
 • Kiểm toán báo cáo lập theo US GAAP
 • Dịch vụ các thủ tục thỏa thuận

Dịch vụ tư vấn thuế

 • Tư vấn thuế & giao dịch mua bán sáp nhập DN
 • Hỗ trợ xin giấy phép
 • Rà soát đặc biệt về thuế
 • Tư vấn Thuế về mô hình kinh doanh và các loại giao dịch
 • Quản lý tuân thủ thuế
 • Lập kế hoạch thuế quốc tế
 • Lập kế hoạch thuế cho nhân sự người nước ngoài
 • Soát xét thuế định kỳ
 • Hải quan và giao thương
 • Xác định giao dịch liên kết

Dịch vụ tư vấn

 • Tư vấn giao dịch
 • Định giá
 • Tư vấn quản trị rủi ro kinh doanh
 • Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ thuê ngoài

 • Dịch vụ kế toán
 • Dịch vụ tuân thủ thuế
 • Dịch vụ tính lương, thuế thu nhập cá nhân
 • Dịch vụ cho thuê nhân sự làm việc tại doanh nghiệp
 • Dịch vụ báo cáo thông tin tài chính và phi tài chính
 • Dịch vụ hỗ trợ quy trình kinh doanh
 • Tư vấn về phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (“ERP”) và phần mềm kế toán tài chính
 • Dịch vụ soát xét và cải thiện hệ thống kế toán
 • Báo cáo quản trị và phân tích
Trịnh Thị Tuyết Anh
Giám Đốc, Tư vấn Cơ cấu doanh nghiệp và Đối ngoại quốc tế
Trịnh Thị Tuyết Anh
Dịch vụ Khách hàng

Tư vấn Doanh nghiệp