Tư vấn Doanh nghiệp

Chủ tịch Ken Atkinson

Ken.Atkinson@vn.gt.com

Liên hệ
Tổng giám đốc Nguyễn Chí Trung Liên hệ

"Grant Thornton Việt Nam mang lại cho bạn nhiều lợi ích nhờ việc kết hợp mạng lưới liên kết toàn cầu với những giải pháp địa phương, giúp bạn đạt được mục tiêu và thành công tại Việt Nam."

Grant Thornton Việt Nam, thành viên độc lập của Grant Thornton Quốc tế, được thành lập vào năm 1993 và là công ty quốc tế thứ hai được cấp phép trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính doanh nghiệp tại Việt Nam với hai văn phòng hoạt động ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của chúng tôi là "Trở thành nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu ở khu vực sông Mekong chuyên cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc với tư duy lãnh đạo nổi bật thông qua đội ngũ tư vấn tài năng và tâm huyết".

Cho dù với tư cách là kiểm toán viên, là nhà tư vấn gọi vốn cho doanh nghiệp, tư vấn thuế hay tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp thì mục tiêu hàng đầu của chúng tôi luôn là đáp ứng các hoài bão và mục tiêu của khách hàng thông qua việc cung cấp các giải pháp thực tế dựa trên các giá trị về sự trung thực, độ tin cậy và sự quan tâm chu đáo đến khách hàng.

Dịch vụ kiểm toán

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh liên tục thay đổi như hiện nay, việc quản lý hiệu quả các nguồn lực và tiếp cận hiệu quả các thông tin là yếu tố mang tính quyết định. Phương pháp của chúng tôi là tập trung vào việc làm tăng giá trị của dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp, đảm bảo tính trung thực của thông tin tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp làm giảm các chi phí cho việc tuân thủ các quy định tài chính kế toán. Việc sử dụng phần mềm kiểm toán của chúng tôi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ kiểm toán hiệu quả, tiết kiệm và giảm thiểu rủi ro.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán cho:

  • Các công ty đại chúng
  • Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài
  • Các doanh nghiệp tư nhân
  • Các tổ chức phi Chính phủ và các dự án có vốn tài trợ

Dịch vụ tư vấn thuế

Các chuyên viên tư vấn thuế đầy tâm huyết của chúng tôi có thể tối đa hóa thu nhập của bạn bằng cách kết hợp giữa kiến thức toàn diện về các luật thuế và khả năng hoạch định một cách sáng tạo nhằm giúp bạn đóng một khoản thuế hợp lý nhất. 

Chúng tôi trợ giúp các khách hàng doanh nghiệp cơ cấu nguồn đầu tư của họ tại Việt Nam và hỗ trợ các khách hàng có hoạt động kinh doanh ở các hệ thống pháp luật khác nhau đạt được mức thuế suất thực tế thấp nhất. Đối với khách hàng là cá nhân người Việt Nam hay người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp những giải pháp về cơ cấu lương tiết kiệm thuế nhất và tư vấn về các giải pháp thuế quốc tế. Chúng tôi còn giúp bạn làm việc với cơ quan thuế, cung cấp thông tin cập nhật về thuế và tổ chức các buổi đào tạo, hội thảo về thuế.

Dịch vụ tư vấn

Đội ngũ chuyên viên tư vấn tài chính của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình bằng việc xây dựng kế hoạch và chiến lược hiệu quả. Cho dù bạn đang muốn mua lại một doanh nghiệp, muốn mở rộng việc kinh doanh, xúc tiến đầu tư mới, thực hiện tái cơ cấu tài chính, phục hồi việc kinh doanh, hoặc muốn thoái vốn, phạm vi dịch vụ đa dạng của chúng tôi bao gồm Tư vấn Cơ cấu Chiến lược, Hỗ trợ Giao dịch, Định giá Doanh nghiệp, Tư vấn Cổ phần hóa, Tư vấn chuẩn bị niêm yết, Tư vấn Cải thiện tổ chức kinh doanh, Tái cơ cấu, Tài trợ dự án và Lập kế hoạch kế nhiệm sẽ đem đến nhiều lợi ích cho bạn. 

Bằng việc lên kế hoạch cẩn thận và phối hợp chặt chẽ, chúng tôi không những đảm bảo rằng giao dịch của doanh nghiệp bạn được thực hiện mà còn đạt được giá trị tốt nhất và phù hợp nhất.

Dịch vụ thuê ngoài

Với mục tiêu chú trọng vào hoạt động kinh doanh của khách hàng, chúng tôi cung cấp trọn gói dịch vụ kế toán, dịch vụ tính lương và dịch vụ tuân thủ thuế bao gồm nhập dữ liệu, lập báo cáo tài chính hàng tháng và tờ khai thuế hàng tháng theo yêu cầu của cơ quan thuế. 

Khi thâm nhập vào bất kỳ một thị trường mới nào, điều quan trọng đối với doanh nghiệp là cần tập trung vào các vấn đề cốt lõi.  Sử dụng dịch vụ thuê ngoài là một giải pháp mang lại hiệu quả về mặt chi phí và tiết kiệm thời gian. Chúng tôi chú trọng vào việc tìm hiểu sâu về doanh nghiệp và liên tục hỗ trợ khách hàng trong việc phát triển năng lực và kiến thức của nhân viên tài chính. 

Chúng tôi đảm bảo cung cấp kịp thời cho Ban Giám đốc thông tin tài chính theo yêu cầu và đảm bảo tuân thủ luật thuế hiện hành. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng xây dựng mối quan hệ với cơ quan thuế địa phương. Chúng tôi sẽ chủ động trong việc xác định cách thức thủ tục thực hiện hợp đồng và hóa đơn một cách có hiệu quả nhất về thuế.