hero banner
Trịnh Thị Tuyết Anh
Thành phố Hồ Chí Minh

Trịnh Thị Tuyết Anh

Giám Đốc, Tư vấn Cơ cấu doanh nghiệp toàn cầu và Đối ngoại quốc tế

Bà Tuyết Anh đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong dịch vụ kiểm toán tại Grant Thornton Việt Nam. Bà sở hữu một nền kiến thức sâu sắc của cả hai hệ thống chuẩn mực lập báo cáo tài chính Quốc tế và Việt Nam.

Từ năm 2014, bà đảm nhận vị trí Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh của Grant Thornton Việt Nam. Vai trò của bà liên quan đến việc triển khai chiến lược của Grant Thornton International, đặc biệt là thiết lập và dẫn dắt các cuộc họp với những khách hàng mới và các đối tượng khách hàng thuộc những ngành tiềm năng.

Bà làm việc chặt chẽ với các công ty thành viên khác để theo đuổi khách hàng đa quốc gia và tập trung phát triển các dịch vụ có liên quan là chiến lược ưu tiên của Grant Thornton.

Ngoài ra, bà là trưởng dịch vụ Tư vấn cơ cấu doanh nghiệp hoạt động toàn cầu. Với kinh nghiệm dày dặn, bà chuyên sâu vào dịch vụ cấp phép thành lập doanh nghiệp trong nước và ngoài nước Việt Nam (chủ yếu ở các nước phổ biến), dịch vụ hỗ trợ hoạt động hằng năm cho các khách hàng mở rộng qui mô quốc tế.

Chuyên môn:

  • Kiểm toán
  • Lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS
  • Dịch vụ thành lập công ty trong nước
  • Dịch vụ Tư vấn cơ cấu doanh nghiệp hoạt động toàn cầu
  • Truyền thông và phát triển khách hàng
Qualifications
  • Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hội viên Hiệp hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA Việt Nam)
  • Hội viên Hiệp hội kế toán viên công chứng Anh (ACCA)
  • Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Úc (CPA Úc)
Read more
Trịnh Thị Tuyết Anh

Trịnh Thị Tuyết Anh

Giám Đốc, Tư vấn Cơ cấu doanh nghiệp toàn cầu và Đối ngoại quốc tế
Meet our People