Mạng lưới toàn cầu rộng lớn giúp chúng tôi có đủ nguồn lực để đáp ứng mục tiêu mở rộng kinh doanh của khách hàng.

Chúng tôi nỗ lực phát triển các chiến lược thuế thích hợp và chú trọng tính thương mại nhằm giảm rủi ro thuế và tối đa hiệu quả kinh doanh. Tận dụng kiến thức địa phương sâu rộng cùng chiến lược thuế hiệu quả được chứng thực để tối ưu hóa lợi ích tiềm tàng và giảm thiểu các rủi ro. Trên cơ sở đó, chúng tôi hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch cơ cấu pháp lý, kế hoạch chuyển lợi nhuận về nước, và chiến thuật thoái vốn. Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng các cơ cấu mang tính hiệu quả về thuế, do đó giúp khách hàng đạt được kế hoạch tối ưu các nghĩa vụ thuế.

Giải pháp của chúng tôi