Sử dụng mô hình công ty offshore sẽ tạo thuận lợi cho chủ sở hữu trong quá trình thực hiện giao dịch và mở rộng thị trường ngoài nước, tận dụng chính sách thuế nhiều ưu đãi và mục đích bảo toàn giá trị tài sản của doanh nghiệp gia đình.

Các công ty offshore được bảo mật, quy trình thành lập cũng như yêu cầu kê khai hằng năm đơn giản và nhanh chóng. Khách hàng của chúng tôi sẽ nhận được những tư vấn đáp ứng theo nhu cầu cũng như luật định tại thời điểm cập nhật nhất. Tuy vậy, vẫn có những thử thách nhất định đối với doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên thành lập công ty offshore. Chính vì vậy chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình từ lúc tìm hiểu đến quyết định thành lập và duy trì hoạt động công ty hằng năm như sau:

Tư vấn:

  • Bước 1: Trực tiếp trao đổi để xác định mục tiêu thành lập công ty offshore;
  • Bước 2: Phân tích yêu cầu tuân thủ bao gồm thuế của từng khu vực offshore;
  • Bước 3: Xem xét luật đầu tư của Việt nam trên cơ sở mục đích đầu tư và hoạt động hiện tại của doanh nghiệp;
  • Bước 4: Tư vấn quy trình thành lập công ty offshore và các nghĩa vụ của Công ty trong quá trình hoạt động;

Dịch vụ thành lập công ty:  sẽ được tiến hành sau khi khách hàng hoàn tất các giai đoạn tư vấn nói trên.

Hỗ trợ trong quá trình hoạt động:

  • Cập nhật các thay đổi về quy định tuân thủ
  • Hỗ trợ các thủ tục pháp lý nếu có phát sinh thay đổi
  • Phục hồi, giải thể hoặc thanh lý doanh nghiệp
  • Chuyển khu vực pháp lý
  • Thủ tục thay đổi nhân sự theo chỉ định
Trịnh Thị Tuyết Anh
Giám Đốc, Tư vấn Cơ cấu doanh nghiệp và Đối ngoại quốc tế
Trịnh Thị Tuyết Anh