Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là một trong những hệ thống chuẩn mực kế toán áp dụng phổ biến nhất trên thế giới (trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ) và được các cơ quan quản lý tài chính tại các quốc gia phát triển khuyến nghị áp dụng. Việc áp dụng IFRS thúc đẩy tính minh bạch và so sánh của thông tin tài chính giữa các quốc gia, giúp các doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường vốn, khách hàng và nhà cung cấp, nâng cao hiệu quả, hiệu năng và kinh tế của doanh nghiệp.

Lợi ích lập báo cáo tài chính quốc tế IFRS

Việc áp dụng IFRS tại Việt Nam có thể giúp các doanh nghiệp đảm bảo các lợi ích sau:

Phương pháp tiếp cận và giải pháp của chúng tôi

Dịch vụ tư vấn báo cáo tài chính IFRS của Grant Thornton Việt Nam được thực hiện bởi nhóm chuyên gia tư vấn chuyên sâu về IFRS.

Chúng tôi cung cấp các tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, xử lý các vấn đề kế toán tài chính phức tạp đặc thù của các doanh nghiệp và hỗ trợ Ban Giám đốc thực hiện các cam kết với các bên có lợi ích và cơ quan quản lý.

Giải pháp 4 bước mang lại cho doanh nghiệp cách tiếp cận hiệu quả trong việc chuyển đổi báo cáo sang IFRS và bền vững thông qua việc đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chuyển đổi.

Dịch vụ chúng tôi cung cấp
Chuyển đổi và lập báo cáo tài chính IFRS

Chúng tôi thực hiện hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS và đề xuất các phương án chuyển đổi chính sách kế toán được IFRS cho phép mang lại lợi thế cho doanh nghiệp. Công việc chuyển đổi và lập báo cáo được thực hiện theo Giải pháp 4 bước sẽ mang lại tối ưu chi phí và lợi ích cho doanh nghiệp.

Lợi ích của doanh nghiệp
• Sử dụng công cụ của chúng tôi để thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính
• Sử dụng mẫu báo cáo tài chính chuẩn theo IFRS
• Tiếp cận các chuyên gia có chuyên môn của chúng tôi về IFRS ở trong nước và trên thế giới
• Hỗ trợ và đào tạo đội ngũ kế toán của doanh nghiệp hoàn thiện kỹ năng về IFRS
• Kiểm soát chất lượng bởi các chuyên gia cao cấp về IFRS

Áp dụng chuẩn mực kế toán mới hiệu lực

Với những thay đổi gần đây liên quan đến một số các chuẩn mực kế toán như: Ghi nhận Doanh thu, Công cụ Tài chính và Các Hợp đồng Thuê tài sản, v.v.. các doanh nghiệp đang đánh giá những thay đổi đó đối với các chính sách kế toán và mô hình kinh doanh của mình. Những thay đổi đó trong các chuẩn mực sẽ ảnh hưởng lớn đến cách thức đo lường kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Giải pháp của chúng tôi
• Rà soát các hợp đồng kinh tế hiện hữu và xác định các ảnh hưởng theo quy định chuẩn mực mới
• Hỗ trợ tính toán điều chỉnh chuyển đổi
• Đề xuất các thuyết minh thông tin theo chuẩn mực
• Đào tạo nhân sự tài chính kế toán cập nhật kiến thức theo chuẩn mực mới ban hành

Các dịch vụ hỗ trợ IFRS liên quan khác
 • Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn đầu tư
  • Hỗ trợ lập báo cáo tài chính IFRS là một phần trong hồ sơ cho việc đăng ký đại chúng hoặc tiếp cận vốn đầu tư
  • Soát xét báo cáo tài chính lập theo IFRS cho mục đích đánh giá tính phù hợp của các chính sách kế toán
  • Soát xét quy trình lập báo cáo tài chính và xác định các nội dung cần hoàn thiện
  • Cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật kế toán đối với các giao dịch mới (như tái cấu trúc doanh nghiệp)
  • Hỗ trợ các phản hồi về kế toán và báo cáo tài chính từ các nhà đầu tư hoặc các bên quan tâm
  • Hỗ trợ phản hồi với kiểm toán viên của công ty

 

 • Hỗ trợ giao dịch
  • Kế toán phân bổ chi phí mua sau hoàn thành chuyển nhượng vốn
  • Đánh giá các ảnh hưởng kế toán đối với thoái vốn, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp
  • Tư vấn phân loại và đo lường công cụ tài chính phức tạp
  • Tư vấn áp dụng chuẩn mực kế toán khó như IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16, …
  • Soát xét và đánh giá các ảnh hưởng kế toán về chuẩn mực kế toán về lợi ích cho nhân viên thông qua cổ phần
  • Hỗ trợ tư vấn kế toán trong quá trình kiểm toán độc lập
Bài viết về ứng dụng IFRS tại Việt Nam

- đang cập nhật -

Brochure về dịch vụ của chúng tôi

Tải về tại ĐÂY [ 1805 kb ].

Chuyên mục IFRS Cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất về chủ đề Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS Xem thêm
Nguyễn Hồng Hà
Phó Tổng Giám Đốc
Nguyễn Hồng Hà
Daniel De Waal
Giám Đốc, Bộ phận kiểm toán
Daniel De Waal
Learn more about Daniel De Waal
Daniel De Waal
Giám Đốc, Bộ phận kiểm toán
Daniel De Waal