Hoạch định giá giao dịch liên kết (TP Planning) 

Chúng ta sống và làm việc trong một môi trường đầy biến động. Thế giới luôn nhanh chóng thích nghi với những thay đổi liên tục và áp dụng các tiêu chuẩn mới, điều này cũng áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh. 

Với mục tiêu cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng, các Công ty đa quốc gia (MNEs) luôn tìm cách rà soát nội bộ và tái cơ cấu nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi. Việc thay đổi mô hình kinh doanh hoặc mở rộng thị trường có quan hệ mật thiết đến vấn đề xác định giá giao dịch liên kết. 

Bản thân doanh nghiệp đang cân nhắc các thỏa thuận về giá và có nhu cầu tái cơ cấu chuỗi cung ứng?

Tại Grant Thornton, chúng tôi có kinh nghiệm sát cánh cùng khách hàng, cung cấp các giải pháp được xây dựng riêng phù hợp với nhu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp.

Dịch vụ thuế về xác định giá giao dịch liên kết của chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đạt tín nhiệm từ cơ quan quản lý thuế và luôn tâm thế sẵn sàng về mọi mặt, cho phép doanh nghiệp quản trị chính sách giá một cách rõ ràng, minh bạch bằng việc tạo ra một cơ chế tuân thủ pháp lý. 

 

1. Tư vấn Xác định giá giao dịch liên kết 

Nghiên cứu rà soát (Diagnostic review) 

 • Các Công ty đa quốc gia đã đi vào hoạt động được vài năm nhưng chuỗi cung ứng không theo kịp các quy định không ngừng thay đổi. Để theo kịp, hoạt động của doanh nghiệp phải tiến hành tái tổ chức, tái cơ cấu hoặc di dời chiến lược dẫn đến thay đổi về chức năng, tài sản và rủi ro. Các Công ty đa quốc gia nên thực hiện việc nghiên cứu rà soát một lần để soát xét mô hình kinh doanh hiện hữu và phương pháp định giá, nhằm đảm bảo tuân thủ nguyên tắc giao dịch độc lập. 
 • Các chuyên viên tư vấn về giá chuyển nhượng của chúng tôi sẽ thực hiện phân tích chuyên sâu, cảnh báo các nội dung cần lưu ý và hỗ trợ trong việc thực hiện mô hình kinh doanh tuân thủ nguyên tắc giao dịch độc lập. 

Phân tích chuỗi giá trị (Value chain analysis) 

 • Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích chuỗi giá trị của cấu trúc tập đoàn và đề xuất các biện pháp nhằm đảm bảo cấu trúc này phù hợp các yêu cầu của bản chất kinh tế.
 • Phân tích chuỗi giá trị sẽ giúp cải thiện cấu trúc tập đoàn nhằm tối ưu thuế và tuân thủ quy định về xác định giá giao dịch liên kết. 

Thẩm định (Due Diligence) 

 • Tiến hành thẩm định để tính toán nghĩa vụ thuế liên quan đến giá giao dịch liên kết cho công ty mục tiêu của doanh nghiệp

 

2. Hoạch định và rà soát giá giao dịch liên kết 

 • Doanh nghiệp đang có kế hoạch thực hiện giao dịch hoặc ký hợp đồng với bên liên kết? Chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác định giá giao dịch liên kết /  tỷ suất lợi nhuận / phí bản quyền, v.v. cho các giao dịch mới với bên liên kết bằng cách thực hiện nghiên cứu so sánh chuẩn. 
 • Chúng tôi sẽ hỗ trợ thực hiện nghiên cứu so sánh chuẩn nhằm thiết lập mức phí bản quyền cho nhãn hiệu, mức phí hỗ trợ kỹ thuật và phí quản lý phù hợp để tính cho thành viên tập đoàn. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ phân tích lợi ích chi phí, chứng minh giá chi trả phù hợp với lợi ích nhận được. 

 

3. Hỗ trợ tuân thủ luật định

Người nộp thuế là doanh nghiệp tại Việt Nam có thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong vòng 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các doanh nghiệp có thời điểm kết thúc năm tài chính là ngày 31 tháng 12 phải chuẩn bị các Mẫu kê khai giao dịch liên kết để nộp cùng với Tờ khai quyết toán thuế TNDN chậm nhất vào ngày 30 tháng 3 năm tiếp theo. 

Các Mẫu kê khai giao dịch liên kết 

Các Mẫu kê khai giao dịch liên kết gồm: 

 1. Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết – Phụ Lục I; 
 2. Danh mục các nội dung, thông tin tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia – Phụ lục II, nếu có; 
 3. Danh mục các nội dung, thông tin tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu – Phụ lục III, nếu có; 
 4. Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbCR) – Phụ lục IV, nếu có.

Hồ sơ quốc gia, Hồ sơ toàn cầu và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia 

 • Ngoài các Mẫu kê khai giao dịch liên kết trên, người nộp thuế còn phải lập và lưu lại doanh nghiệp Hồ sơ quốc gia – Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của doanh nghiệp để kiểm tra bản chất giao dịch độc lập cho các giao dịch liên kết, Hồ sơ toàn cầu – Hồ sơ thông tin Tập đoàn toàn cầu trong việc xác định giá giao dịch liên kết và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Bộ hồ sơ này phải được nộp cho cơ quan quản lý thuế sau này, khi được yêu cầu. 
 • Việc không tuân thủ nguyên tắc giao dịch độc lập và các yêu cầu của hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết đặt doanh nghiệp ở vị thế rủi ro bị cơ quan quản lý thuế điều chỉnh mức giá chuyển nhượng hoặc tỷ suất lợi nhuận đi kèm các mức xử phạt tình tiết và lãi chậm nộp. 

Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) 

Một thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (“Advanced Pricing Agreement” hay “APA”) là một cơ chế giảm thiểu rủi ro hiệu quả, trong đó người nộp thuế ký kết thỏa thuận với cơ quan thuế nhằm đưa ra những điều khoản cố định về chính sách giá giao dịch liên kết cho những năm tính thuế sau này. APA giúp giảm bớt rủi ro bị đánh thuế trùng và loại bỏ nguy cơ doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra về giá giao dịch liên kết.

Các chuyên viên về giá giao dịch liên kết của chúng tôi có thể hỗ trợ quá trình lập APA như sau:

 • Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với ban quản lý để nắm bản chất doanh nghiệp và hỗ trợ soạn thảo nội dung tài liệu APA 
 • Trong giai đoạn tham vấn với cơ quan thuế trước khi nộp hồ sơ APA, chúng tôi sẽ hỗ trợ trong việc trao đổi với cơ quan thuế để xác định các kết quả doanh nghiệp có thể kỳ vọng đạt được 
 • Trao đổi, đàm phán với cơ quan thuế tại từng giai đoạn nhằm đạt mức giá thỏa thuận cho các giao dịch
 • Quản lý việc trao đổi với kiểm tra viên chính thuế thẩm định hồ sơ APA
 • Tư vấn và hỗ trợ người nộp thuế tại các giai đoạn hoàn thiện nội dung hồ sơ APA
 • Chuẩn bị các báo cáo tuân thủ thường niên trong giai đoạn áp dụng APA 

 

4. Giải quyết tranh chấp và bất đồng trong xác định giá giao dịch liên kết 

Cơ quan quản lý thuế chủ quản thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra giá giao dịch liên kết thường niên nhằm đảm bảo việc tuân thủ nguyên tắc giao dịch độc lập cho các giao dịch liên kết, điều này tạo ra những rủi ro tiềm ẩn cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh doanh nghiệp đang chuẩn bị tiếp nhận một cuộc thanh tra thuế, đội ngũ chuyên viên về giá giao dịch liên kết của chúng tôi có thể hỗ trợ hiệu quả các hoạt động cần thiết trong suốt đợt thanh tra, kiểm tra. 

 • Nghiên cứu các vấn đề giá giao dịch liên kết đưa ra bởi cơ quan quản lý thuế và đề xuất chiến lược thích hợp 
 • Cung cấp hỗ trợ chuyên môn, kiến nghị, khiếu nại và các hành động cần thiết để hồi đáp các thắc mắc của cơ quan thuế trong các vấn đề của doanh nghiệp 
 • Tư vấn cho Doanh nghiệp các tài liệu, hồ sơ cần công bố cũng như hỗ trợ rà soát các văn bản giải trình cho cơ quan thuế
 • Khi cần thiết, xem xét các tính toán điều chỉnh do cơ quan thuế áp dụng cho mục đích tham khảo