Sự phát triển của nền kinh tế với nhiều công cụ tài chính hiện đại đã đem lại nhiều thuận lợi và cơ hội cho doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn tồn tại rủi ro tiềm ẩn nhất định trong bất cứ loại hình kinh doanh nào. Do đó làm sao bảo toàn giá trị tài sản với cấu trúc công ty phù hợp và tuân thủ các qui định liên quan?

Chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn đạt được các mục tiêu này. Chúng tôi tư vấn để giúp đảm bảo tài sản cá nhân của bạn và doanh nghiệp gia đình của bạn được bảo toàn trên các phương diện tuân thủ theo quy định hiện hành. Đội ngũ chuyên môn sẽ hỗ trợ bạn với những lời khuyên tối ưu như sau:

  • Tư vấn Quỹ quản lý các tài sản ủy thác cá nhân tại các khu vực pháp lý khác nhau
  • Thiết lập quỹ ở nước ngoài tùy theo nhu cầu
  • Duy trì hoạt động của quỹ nhằm tuân thủ theo luật định
  • Các dịch vụ khác liên quan đến quỹ

Với sự phối hợp chặt chẽ các thành viên trong mạng lưới Grant Thornton Quốc tế và các Đối tác kinh doanh uy tín với kinh nghiệm thực tế và chuyên môn cao sẽ đem lại trải nghiệm chuyên nghiệp và giá trị cao đến với khách hàng.

Trịnh Thị Tuyết Anh
Giám Đốc, Tư vấn Cơ cấu doanh nghiệp và Đối ngoại quốc tế
Trịnh Thị Tuyết Anh