Nếu bạn muốn cổ phần hóa hay niêm yết, mua lại, sát nhập, thoái vốn hay cơ cấu, tái cấu trúc hay huy động vốn, muốn xác định và giảm thiểu rủi ro kinh doanh, và kiểm soát nội bộ thì đội ngũ Dịch vụ tư vấn giàu kinh nghiệm của Grant Thornton Việt Nam có thể trợ giúp bạn với những dịch vụ tư vấn đa dạng của chúng tôi.

Định giá giá trị Doanh nghiệp

Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi có đầy đủ kinh nghiệm trong việc thẩm định giá trị Doanh nghiệp. Công tác thẩm định có thể được thực hiện độc lập hoặc là một phần trong quá trình cổ phần hóa, niêm yết hoặc huy động vốn. Chúng tôi thực hiện việc thẩm định giá, vừa với tư cách là công ty thẩm định giá được cấp phép vừa là một chuyên gia định giá độc lập.

Chúng tôi nghiên cứu chuyên sâu vào từng nền kinh tế, từng ngành công nghiệp, định hướng của công ty và sử dụng phương cách quốc tế  để cung cấp chất lượng và giá trị độc lập cho doanh nghiệp.

Tư vấn hoạt động cổ phần hóa, chuẩn bị niêm yết

Khi doanh nghiệp của bạn dự định cổ phần hóa, tư nhân hóa hay phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO), chúng tôi sẽ hỗ trợ bằng cách:

 • Lập kế hoạch triển khai cổ phần hóa theo chuẩn mực quốc tế
 • Kiến nghị các mô hình và cấu trúc hoạt động thích hợp
 • Hỗ trợ Ban điều hành chuẩn bị và rà soát các dự báo
 • Xác định các nhà đầu tư và đối tác chủ chốt
 • Đưa ra những tư vấn hữu ích về tài chính doanh nghiệp, tối đa hóa lợi nhuận và làm sao để đạt được kết quả mà doanh nghiệp mong muốn.

Khi công ty bạn chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước hoặc quốc tế, chúng tôi hỗ trợ bằng cách:

 • Thu tập thông tin và soạn thảo chiến lược

Lập bản cáo bạch sơ bộ thu hút sự quan tâm của những nhà đầu tư tiềm năng và phù hợp với yêu cầu của thị trường.


Hỗ trợ giao dịch

Xu thế tất yếu hiện nay mà phần lớn các doanh nghiệp đang tăng trưởng đều tính đến là mở rộng thị trường kinh doanh trong và ngoài nước, dưới hình thức thành lập chi nhánh hoặc mua lại công ty ở thị trường mà họ nhắm tới. Vai trò của chúng tôi là xác định các rủi ro và giảm thiểu chúng trong quá trình giao dịch, giúp chủ đầu tư và nhà quản lý đưa ra quyết định một cách tự tin, hỗ trợ và tư vấn kịp thời ở mọi giai đoạn của quá trình đầu tư.

Chúng tôi thực hiện điều tra, rà soát sâu rộng (due diligence) và cung cấp bản phân tích đầy đủ về mục tiêu kinh doanh như:

 • Thị trường và đối thủ cạnh tranh
 • Tình hình tài chính
 • Năng lực của đội ngũ quản lý
 • Khả năng duy trì vị thế trên thị trường
 • Dự báo tài chính, dự báo sự lưu chuyển dòng tiền
 • Xem xét vốn điều động.

Kế hoạch kế nhiệm

Kế hoạch kế nhiệm có thể được hiểu như quy trình chuyển giao quyền kiểm soát và quyền sở hữu của doanh nghiệp. Việc phát triển và thực hiện một kế hoạch như vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Chúng tôi giúp chủ sở hữu và lãnh đạo công ty hiểu rõ quy trình của kế hoạch này trước khi phát triển nó và ứng dụng vào thực tế.

Kế hoạch kế nhiệm có thể bao gồm những những khó khăn trong việc quyết định vai trò dài hạn của các thành viên trong doanh nghiệp gia đình hay lãnh đạo chủ chốt phù hợp cho tương lai của doanh nghiệp.

Tài chính dự án

Chúng tôi hỗ trợ bạn phát triển kế hoạch tài chính và tiếp cận các dự án đầu tư bằng cách:

 • Huy động vốn chủ sỡ hữu và vốn vay từ nhà đầu tư trong nước hoặc quốc tế
 • Tư vấn, thiết kế bản "Thông tin gọi vốn" và trợ giúp đàm phán
 • Phụ trách thỏa thuận đến kết quả tốt nhất.

Dịch vụ tư vấn hàng đầu

Việc lập kế hoạch cẩn thận và phối hợp chặt chẽ là yếu tố quyết định sự thành công trong giao dịch kinh doanh. Với dịch vụ tư vấn hàng đầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn phát huy tối đa điểm mạnh trên các lĩnh vực:

 • Mở rộng quyền sở hữu của doanh nghiệp
 • Thu xếp vốn
 • Phát triển các chiến lược liên minh
 • Tư vấn chiến lược thoái vốn
 • Xem xét hiệu quả chiến lược
 • Đánh giá hoạt động quản lý

Doanh nghiệp có thể phát triển hiệu quả ở các lĩnh vực sát nhập, mua lại hoặc bán lại, tái cơ cấu tài chính, phục hồi kinh doanh, giảm vốn, quản lý tài sản thông qua sự hỗ trợ của chúng tôi.

Tư vấn tái cấu trúc kinh doanh

Dù là một công ty đang hoat động hiệu quả đi chăng nữa thì vẫn sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thách thức nhất định, và khi điều đó xảy ra, việc giảm thiểu thất thoát và tối đa hóa lợi nhận là mục tiêu hàng đầu của các nhà kinh doanh, chúng tôi hiểu rõ điều đó và có thể hỗ trơ bạn ở các lĩnh vực:

 • Thúc đẩy việc mua bán và sát nhập công ty
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Dàn xếp với các bên cho vay
 • Tái cấp vốn
 • Hỗ trợ tìm kiếm nhà đầu tư
 • Lập chiến lược phục hồi doanh nghiệp

Tư vấn quản trị

Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thủ tục pháp lý, xem xét cơ chế quản trị để từ đó đưa ra chiến lược cho nhà quản lý và doanh nghiệp

Tư vấn theo Luật kiểm toán Hoa K (SOX)

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định về công khai tài chính và kiểm soát nội bộ theo những quy chuẩn khác nhau như bộ luật Sarbanes - Oxley (SOX) 2002 dành cho các công ty được niêm yết tại Hoa Kỳ hay Luật giao dịch tài chính Nhật Bản cho các công ty được niêm yết tại thị trường Nhật Bản(J-SOX).           

Chúng tôi cũng có thể giúp Ban kiểm toán và Hội đồng quản trị thiết lập quy trình quản trị doanh nghiệp phù hợp.

Dịch vụ tư vấn quản trị theo phương pháp Benchmarking

Chúng tôi có thể cải thiện chính sách quản trị, quy trình hoạt động kinh doanh của bạn với các số hiệu và tiêu chuẩn được quy định bởi Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp và đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý tốt nhất.

Tư vấn quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM)

Chúng tôi có thể tham gia như nhà tư vấn và chuyên gia để giúp doanh nghiệp tăng sự quyết đoán trong việc quản lý

các rủi ro then chốt và đối phó với những  trở ngại trong kinh doanh.

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp xác định các chiến lược quan trọng và đưa ra đối sách rủi ro. Sử dụng dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro của chúng tôi có thể giúp bạn thực hiện tái thiết quản lý và phát triển các chiến lược hiệu quả để giải quyết rủi ro mà bạn sẽ mắc phải.

Dịch vụ kiểm toán nội bộ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ cho chủ sỡ hữu, bộ phận quản lý và các nhà đầu tư để hộ có thể yên tâm rằng mọi rủi ro của công ty đều nằm trong tầm kiểm soát và kiểm soát có hiệu quả.

Dịch vụ kiểm toán nội bộ thuê ngoài

Dịch vụ kiểm toán nội bộ của chúng tôi có cả hình thức thuê ngoài lẫn kết hợp.

Chúng tôi đánh giá mức độ rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải, xác định khu vực dễ bị tấn công nhất, xây dựng kế hoạch làm việc phù hợp và chương trình kiểm toán giảm thiểu rủi ro cho bạn.

Nhân viên của chúng tôi sẽ trực tiếp được cử đến để tham gia vào hoạt động kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp với sự đảm bảo rằng đó là những cá nhân được tuyển chọn dựa trên trình độ chuyên môn mà bạn yêu cầu.

Dịch vụ kiểm toán nội bộ chuyển đổi

Chúng tôi có thể giúp bạn đánh giá chức năng kiểm toán nội bộ của mình và xác định thiếu hụt tại thời điểm hiện tại, đưa ra những tiêu chuẩn kiểm toán nội bộ hàng đầu. Chúng tôi có thể hỗ trợ phát triển các kỹ năng kiểm toán của công ty để từ đó nâng cao giá trị của hoạt động kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn cải tiến kinh doanh

Chúng tôi có thể giúp bạn tìm ra giải pháp cải thiện hoạt động kinh doanh một cách liên tục nhằm nâng cao độ ổn định cơ bản và đảm bảo hành vi tổ chức sẽ tương tích chặt chẽ với chiến lược vủa công ty.

Soát xét quy trình kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp

Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất kinh doanh bằng cách đưa ra các giải pháp về hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp. Các giải pháp của chúng tôi thông qua sự liên kết của những cá nhân/tổ chức, công nghệ và quy trình kinh doanh.

Xem xét tới đặc điểm của ngành và nhu cầu riêng của doanh nghiệp, các chuyên gia của chúng tôi sẽ nghiên cứu các quy trình kinh doanh của doanh nghiệp như là một phần của cơ sở để chúng tôi có thể xác định mục tiêu, rủi ro, kiểm soát và sau đó đưa các kiến nghị thích hợp. Ngoài ra, chúng tôi có thể đánh giá xem cơ cấu tổ chức của bạn và năng lực làm việc có hỗ trợ mục tiêu chiến lược của bạn hay không.

Thiết kế tài liệu về quy trình và cẩm nang hoạt động

Mục tiêu của chúng tôi là giúp doanh nghiệp cải thiện các tài liệu về hệ thống và quy trình kinh doanh của doanh nghiệp để phản ánh các thủ tục hiện hành của doanh nghiệp và cách thực hiện tốt nhất trong ngành. Các tài liệu về quy trình có thể được trình bày dưới dạng lưu đồ, sơ đồ hoặc cẩm nang hoạt động.

Dịch vụ về giải pháp quản trị kinh doanh thông minh và phân tích kinh doanh

Chúng tôi xây dựng biểu đồ báo cáo dành cho khối và sử dụng mọi dữ liệu để có cái nhìn cụ thể về doanh nghiệp, như việc hoạt động hiệu quả hay không, yếu tố nào đóng tạo nên sự hiệu quả, chi phí như thế nào... từ đó đưa ra giải pháp tốt hơn.

Phương pháp phân tích được sử dụng để phục vụ việc đánh giá các tài khoản quan trọng, điều tra các thỏa thuận liên quan đến gian lận và đạt hiệu quả tối đa trong hoạt động kiểm toán tài chính.

Gian lận và rủi ro pháp lý

Trong hầu hết các công ty, ước tính có khoảng 7% doanh thu bị thất thoát vì gian lận. Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp giảm thiểu phần nào rủi ro này và tư vấn cho doanh nghiệp hành động thích hợp để phát hiện và ngăn chặn chúng.

Đánh giá mức độ nhạy cảm với gian lận

Chúng tôi sẽ phát triển sự hiểu biết về các quy trình kinh doanh của doanh nghiệp để đánh giá sự nhạy cảm đối với gian lận và xác định các yếu tố rủi ro về gian lận. Sau đó chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp để loại bỏ các sơ hở và quản lý hiệu quả các rủi ro được xác định.

Kiểm tra về gian lận trong kinh doanh

Chúng tôi cung cấp dịch vụ điều tra để phát hiện hoặc định lượng mức độ gian lận. Chúng tôi phối hợp làm việc với Ban quản lý cấp cao hoặc Cơ quan kiểm toán nội bộ hoặc các cơ quan thực thi pháp luật của bạn. Kết quả công việc của chúng tôi có thể được yêu cầu hỗ trợ trong trường hợp có tố tụng.

Trường hợp gian lận đã được xác định, chúng tôi có thể giúp bạn định lượng tác động của nó đến doanh nghiệp và đề xuất phản ứng thích hợp.

Quản trị rủi ro kỹ thuật

Quản trị rủi ro công nghệ là dịch vụ chúng tôi thiết kế để cải tiến chiến lược quản trị công nghệ thông tin (CNTT), phân tích cơ sở hạ tầng và các ứng dụng CNTT, tăng cường tính bảo mật, đánh giá rủi ro kinh doanh và kiểm soát các hoạt động có liên quan đến CNTT. Chúng tôi giúp bạn quản lý và chuyển giao các dự án về CNTT để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp lẫn khách hàng của doanh nghiệp.

Dịch vụ bảo mật công nghệ thông tin

Chúng tôi có thể đánh giá hệ thống bảo mật thông tin hiện hành của bạn và bổ sung kỹ thuật hàng đầu để ngăn chặn những truy cập trái phép, bảo vệ tài sản thông tin của bạn. Việc đánh giá của chúng tôi bao gồm các lĩnh vực chuyên sâu:

 • Phần cứng, phần mềm và các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin (CNTT)
 • Kiểm soát quyền truy cập
 • Chính sách bảo mật
 • Chính sách quản lý thay đổi
 • Phát triển, quản lý quy trình hoạt động CNTT
 • Quy trình vận hành CNTT và các thủ tục của hệ thống
 • Quản trị bảo mật công nghệ thông tin
 • Hỗ trợ quy trình bảo mật công nghệ thông tin
 • Thiết kế quy trình sao lưu
 • Thiết kế dự án phục hồi và duy trì hoạt động sau sự cố
 • Bảo mật dữ liệu
 • Bảo mật tài sản và công nghệ.

Kiểm tra sự xâm nhập và lỗ hổng bảo mật

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ bảo mật khác nhau từ chương trình rà soát kiểm tra lỗ hổng của hệ thống máy chủ đến kiểm tra quyền truy cập, xem xét những xâm nhập vào hệ thống. Chúng tôi sử dụng phương pháp OSSTMM 3 LITE (phương pháp được tạo bởi nhà phân tích an ninh Pete Herzog và công ty phần mềm ISECOM phát triển).

Xác định yêu cầu và hỗ trợ phân tích kinh doanh

Dịch vụ của chúng tôi giúp bạn khắc phục khoảng cách giữa nhóm IT, các nhà cung cấp và các doanh nghiệp khi bạn đầu tư vào công nghệ.

Với việc xác định yêu cầu kinh doanh và cung cấp dịch vụ phân tích kinh doanh, chúng tôi sẽ thu hẹp khoảng cách giữa hoạt động kinh doanh với nhóm IT hỗ trợ, thông qua xu thế hiện tại mà đưa ra giải pháp đưa những phân tích, lý luận sẽ bắt kịp quy trình kinh doanh.

Hỗ trợ quản lý dự án bằng công nghệ thông tin

Chúng tôi cung cấp nguồn nhân lực cho văn phòng quản lý dự án và các trưởng phòng dự án công nghệ thông tin của bạn, từ giai đoạn lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch đến hậu kỳ, nhằm giúp bạn vận hành dự án công nghệ thông tin dựa trên đặc điểm kỹ thuật, yếu tố thời gian, ngân sách và mục tiêu chất lượng.

Dịch vụ nâng cao hoạt động kinh doanh

Chương trình nâng cao năng lực của chúng tôi được thiết kế phù hợp với mục đích hỗ trợ mỗi nhân sự thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình. Dịch vụ này được thực hiện bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

Chúng tôi có thể tiến hành dưới hình thức tập huấn, hội thảo tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Kiểm toán nội bộ

Chương trình tập huấn sẽ tập trung vào vai trò của kiểm toán nội bộ và làm thế nào để gắn kết hoạt động này với toàn bộ hoạt động quản trị của công ty.

Công cụ phát hiện gian lận

Thông qua chương trình này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các phương pháp cần thiết để ngăn chặn hoặc phát hiện các gian lận gây ra bởi nhân viên và bên thứ ba.

Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM)

Chúng tôi có thể tiến hành các buổi tập huấn hoặc các buổi thảo luận với đội ngũ quản lý của doanh nghiệp về khuôn khổ và quy trình liên quan trong việc thực hiện quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Phân tích dữ liệu

Chúng tôi hỗ trợ nâng cao kỹ năng phân tích dữ liệu cho nhân viên bằng các công cụ hỗ trợ kiểm toán trên máy tính (CAATs) như Excel, ACL và IDEA. 

Nguyễn Thị Vĩnh Hà
Phó Tổng Giám Đốc-Trưởng Bộ phận Tư vấn Doanh nghiệp
Nguyễn Thị Vĩnh Hà