hero banner
Nguyễn Thị Vĩnh Hà
Hà Nội

Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Phó Tổng Giám Đốc-Trưởng Bộ phận Tư vấn Doanh nghiệp

Bà Hà hiện là Phó Tổng Giám Đốc tại Grant Thornton Việt Nam, Trưởng Bộ phận Tư vấn Doanh nghiệp từ năm 2013. Trước đó, bà Hà là Giám đốc Quốc gia phụ trách dịch vụ Kiểm toán tại Việt Nam từ năm 2008.

Bà Hà có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo, với các khuôn khổ báo cáo theo chuẩn mực Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS, cho một đối tượng rộng các khách hàng là các doanh nghiệp đại chúng và tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận và lĩnh vực công ở tất cả mọi ngành nghề.

Bà Hà cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ nhà đầu tư trong và ngoài nước, các công ty tư nhân Việt nam, trong các giao dịch mua bán doanh nghiệp, M&A, huy động vốn tại Việt Nam và trong khu vực. Phạm vi kinh nghiệm bao gồm việc nhận diện cơ hội đầu tư, thẩm định tài chính, định giá giá trị doanh nghiệp và dự án, chuyển đổi cấu trúc, quản lý giao dịch, hỗ trợ đàm phán hợp đồng mua bán vốn góp/ cổ phần v.v.. và đi cùng các công ty các nhà đầu tư trong suốt quá trình giao dịch.

Read more
Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Phó Tổng Giám Đốc-Trưởng Bộ phận Tư vấn Doanh nghiệp
Meet our People