hero banner
Lê Minh Thắng
Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Minh Thắng

Phó Tổng Giám Đốc-Trưởng Bộ phận Giải pháp Doanh nghiệp
  • Là Phó Tổng giám đốc bộ phận Giải pháp doanh nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kiểm toán và tư vấn ở Việt Nam.
  • Kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn bao gồm thẩm định tài chính, đánh giá doanh nghiệp, kiểm toán tài chính và hoạt động, v.v…
  • Trước khi gia nhập Grant Thornton, ông Thắng đã có 8 năm kinh nghiệm làm việc cho một hãng kế toán quốc tế và 5 năm cho đầu tư bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nội.
Lê Minh Thắng

Lê Minh Thắng

Phó Tổng Giám Đốc-Trưởng Bộ phận Giải pháp Doanh nghiệp
Meet our People