hero banner
Lê Minh Thắng
Thành phố Hồ Chí Minh
Phó Tổng Giám Đốc-Trưởng Bộ phận Giải pháp Doanh nghiệp

Lê Minh Thắng

 • Là Phó Tổng giám đốc bộ phận Giải pháp doanh nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kiểm toán và tư vấn ở Việt Nam.
 • Kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn bao gồm thẩm định tài chính, đánh giá doanh nghiệp, kiểm toán tài chính và hoạt động, v.v…
 • Trước khi gia nhập Grant Thornton, ông Thắng đã có 8 năm kinh nghiệm làm việc cho một hãng kế toán quốc tế và 5 năm cho đầu tư bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nội.
Connect
Related Events
Công nghệ - Chìa khoá phục hồi và phát triển Past Event
Tư vấn Công nghệ số, Dịch vụ tính lương, Tư vấn Chuyển đổi số, Hội thảo trực tuyến

Công nghệ - Chìa khoá phục hồi và phát triển

View Details
  Lê Minh Thắng
  Phó Tổng Giám Đốc-Trưởng Bộ phận Giải pháp Doanh nghiệp
  Lê Minh Thắng
  Meet our People