Past Event: Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021

Nền kinh tế Việt Nam trong hai năm qua từ 2019 - 2021 đã có những bước phát triển cũng như khó khăn và hầu hết các doanh nghiệp cũng đều trải qua những giai đoạn thăng trầm. Trong đó, việc đầu tư cơ sở hạ tầng số, nền tảng công nghệ luôn là một mục tiêu ưu tiên hàng đầu để giúp doanh nghiệp bắt kịp xu hướng hiện tại và phát triển trong tương lai. 

Với sự xuất hiện của đại dịch Covid-19, hơn lúc nào hết, các chỉ số về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp bị tác động rõ ràng nhất. Do đó, những giải pháp công nghệ nào có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong thời điểm này cho mục tiêu phục hồi kinh doanh cũng như làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, đồng thời làm tiền đề xây dựng cơ sở vững chắc, sẵng sàng đáp ứng với sự thay đổi liên tục của môi trường và hình thành một doanh nghiệp thông minh trong tương lai?

Nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp một bức tranh tổng thể về định hướng đầu tư công nghệ chính là chìa khóa cho sự phục hồi và phát triển, Grant Thornton Việt Nam trân trọng kính mời Quý khách tham dự buổi Hội thảo trực tuyến của chúng tôi với chủ đề: "Công nghệ - chìa khoá phục hồi và phát triển".Nội dung chính:

  • Giới thiệu dịch vụ tư vấn & giải pháp công nghệ
  • Tổng quan tình hình Việt Nam và Thế giới qua báo cáo của Grant Thornton International
  • Hiện trạng và giải pháp giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển trong giai đoạn bình thường mới
  • Doanh nghiệp xây dựng nền tảng cơ bản để tiến đến mô hình doanh nghiệp thông minh
  • Thảo luận và hỏi đáp

Phí tham dự:

Miễn phí

Ngôn ngữ trình bày:

Tiếng Việt

Tài liệu thuyết trình:

Xem tài liệu buổi hội thảo tại ĐÂY.

Xem lại buổi Hội thảo tại đây

grant thornton Vietnam

Diễn giả

Lê Minh Thắng
Phó Tổng Giám Đốc-Trưởng Bộ phận Giải pháp Doanh nghiệp

Grant Thornton Việt Nam E:minhthang.le@vn.gt.com

Lê Minh Tiến
Giám đốc - Dịch vụ Tư vấn và Giải pháp Công nghệ

Grant Thornton Việt Nam E:tien.le@vn.gt.com

Đồng Bảo Toàn
Giám đốc Tư vấn Giải pháp
Đồng Bảo Toàn

Oracle NetSuite