hero banner
Lê Minh Tiến
Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Minh Tiến

Giám đốc - Dịch vụ Tư vấn và Giải pháp Công nghệ

Ông Tiến Lê có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ERP với nhiều sản phẩm như Microsoft, Epicor, SAP, và Tư vấn Doanh nghiệp. Ông đã làm việc với nhiều khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm Sản xuất, Bán lẻ và Bất động sản. Do vậy, ông khá am hiểu và biết đâu là giá trị mà khách hàng ngày nay đang mong đợi. Ông từng là Chuyên gia giải pháp và Giám đốc đối tác giải pháp cho ngành dọc tại tập đoàn phần mềm SAP. Ông phụ trách chính thị trường SME với 2 sản phẩm SAP Business One và SAP Business ByDesign trong việc hỗ trợ và hỗ trợ các kênh / đối tác và khách hàng trên khắp APJ.

Ông Tiến Lê chịu trách nhiệm chính về tư vấn công nghệ kỹ thuật số bao gồm Tư vấn Giải pháp Công nghệ, Kinh doanh Trí tuệ và Phân tích Dữ liệu, triển khai ERP hoàn toàn và Phần mở rộng ERP của Bên thứ ba,...

Lê Minh Tiến
Lê Minh Tiến
Giám đốc - Dịch vụ Tư vấn và Giải pháp Công nghệ
Meet our People