Đăng trên "đầu tư chứng khoán" Quyết định 13 - cú huých cho thị trường điện mặt trời trong năm 2020
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 13/2020/QÐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, tháo gỡ nút thắt về giá mua điện trong
Bản tin thuế Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xã hội hóa
22 tháng 04 năm 2020 Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xã hội hóa được phát triển như một kênh cung ứng hàng hóa và dịch vụ công. Các ưu đãi trong lĩnh vực
Bản tin thuế Cập nhật một số chính sách quan trọng về thuế, bảo hiểm và lao động trong thời gian phòng chống dịch COVID-19
21 tháng 4 năm 2020 Như trong bản tin tháng 3/2020 chúng tôi đã cập nhật, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo
Loạt bài COVID-19 Hợp nhất mô hình Làm việc tại nhà với Kế hoạch liên tục kinh doanh
Ngày 20 tháng 4 năm 2020 Mô hình Làm việc tại nhà (Work from Home, teleworking, remote work) hay Kế hoạch liên tục kinh doanh (BCP, Business Continuity
Cập nhật chuẩn mực kế toán Việt Nam Phê duyệt đề án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính tại Việt Nam
Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ Tài chính Việt Nam đã ban hành Quyết định 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính (“FRS”) tại Việt
Vòng quay phục hồi Các hành động thiết yếu trong thời điểm kinh tế khó khăn và khủng hoảng
COVID-19 đang tạo ra các tác động tiêu cực lên nền kinh tế toàn cầu. Tất cả các ngành công nghiệp đều chịu sức ép từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng, vấn đề lực