Cập nhật Offshore Thông báo quan trọng về việc gia hạn thời gian nộp báo cáo Bản chất kinh tế
Cơ quan Thuế quốc tế của BVI (International Tax Authority – ITA) đã gia hạn thời gian nộp báo cáo Bản chất Kinh tế (Economic Substance – ES) thêm 90 ngày sau
Đăng trên "Đầu tư Chứng Khoán" Doanh nghiệp offshore niêm yết trên sàn quốc tế
Tại các sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu quốc tế như Luân Đôn, Hồng Kông…, ngày càng nhiều các công ty offshore được niêm yết. Điều gì đã tạo ra xu hướng
Đăng trên ấn phẩm Toàn cảnh M&A 2020 Nắm bắt giai đoạn vàng cho đầu tư giáo dục
Nắm bắt giai đoạn vàng cho đầu tư giáo dục
Bản tin thuế Ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP
Sau hơn ba năm thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 20”) và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn như Nghị định 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”) và Thông tư
Kiểm toán nội bộ Thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp tư nhân
Kiểm toán nội bộ đóng một vai trò quan trọng trong quản trị công ty. Với nỗ lực cải thiện hệ thống quản trị công ty tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị
Đăng trên "Đầu tư Chứng Khoán" Cú hích quan trọng trong thu hút đầu tư
Luật Đầu tư mới đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm kích thích, thúc đẩy quá trình thu hút vốn đầu tư trong nhiều lĩnh vực.