Bản tin Thuế Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới và một số chính sách quan trọng về thuế
Tháng 6 năm 2019, Luật Quản lý thuế mới được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung mới, quan trọng và được đánh giá là có tính đột phá. Luật Quản lý thuế mới
Cập nhật Offshore Vai trò Công ty offshore trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp sau đại dịch
Tất cả chúng ta đều biết rằng dịch viêm phổi hô hấp cấp COVID-19 đã và đang gây nhiều thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế trong và ngoài nước.
Cập nhật Offshore Luật BOSS triển khai và các bước cần thực hiện
Tất cả chúng ta đều biết rằng dịch viêm phổi hô hấp cấp COVID-19 đã và đang gây nhiều thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế trong và ngoài nước.
Cập nhật Offshore Luật BOSS triển khai và các bước cần thực hiện
Tất cả chúng ta đều biết rằng dịch viêm phổi hô hấp cấp COVID-19 đã và đang gây nhiều thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế trong và ngoài nước.
Bản tin thuế Quy định về Nghị định 68/2020 bổ sung Nghị định 20/2017 về chi phí lãi vay
Quy Định Về Nghị Định 68/2020/NĐ-CP
Bản tin Thuế Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới và một số chính sách quan trọng về thuế
Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam xin được cập nhật tới Quý khách hàng một số văn bản quy phạm pháp luật gần đây cùng với các hướng dẫn chính sách