Với mục tiêu chú trọng vào hoạt động kinh doanh của khách hàng, chúng tôi cung cấp trọn gói dịch vụ kế toán, dịch vụ tính lương và dịch vụ thuế bao gồm nhập dữ liệu, lập báo cáo tài chính hàng tháng và tờ khai thuế hàng tháng theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Khi thâm nhập vào bất kỳ một thị trường mới nào, điều quan trọng đối với doanh nghiệp là cần tập trung vào các vấn đề cốt lõi. Sử dụng dịch vụ thuê ngoài là một giải pháp mang lại hiệu quả về mặt chi phí và tiết kiệm thời gian. Chúng tôi luôn tăng cường hiểu biết về doanh nghiệp và liên tục hỗ trợ khách hàng trong việc phát triển năng lực và kiến thức của nhân viên tài chính.

Chúng tôi đảm bảo cung cấp kịp thời cho Ban Giám đốc thông tin tài chính theo yêu cầu và đảm bảo tuân thủ luật thuế hiện hành. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng xây dựng mối quan hệ với cơ quan thuế địa phương. Chúng tôi sẽ chủ động xác định các quy trình mang lại tính ưu việt cao liên quan đến các hợp đồng thỏa thuận và hóa đơn.

Thực hiện chức năng tài chính 

Trên cơ sở nguồn ngân sách sẵn có của khách hàng, chúng tôi có thể xác định phương pháp quản lí chi phí để doanh nghiệp có thể điều hành hiệu quả hoạt động tài chính của mình. Rất có thể điều này sẽ đòi hỏi doanh nghiệp phải thuê nhân viên để thực hiện các giao dịch hàng ngày như ghi nhận tiền mặt, nhập liệu và thanh toán cho người bán, về phía chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề mang tính chất phức tạp hơn như tiến hành đối chiếu vào cuối tháng, lập báo cáo tài chính và tính thuế. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng thiết kế hệ thống kiếm soát nội bộ nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ biển thủ tài sản, gian lận.

Lập hóa đơn, nhập liệu, tính lương và ghi nhận sổ sách

Lập hóa đơn - chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ lập hóa đơn bán hàng khi được yêu cầu xuất hóa đơn cho người mua và dịch vụ đối chiếu định kỳ các khoản phải thu. Một quy trình kiểm soát hoàn chỉnh sẽ được thiết lập để đảm bảo việc thực hiện và xử lí thông tin chính xác và duy trì dấu vết kiểm toán.

Nhập liệu - chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ nhập dữ liệu cho doanh nghiệp bao gồm các khoản mua hàng từ nhà cung cấp, thanh toán và đối chiếu thường xuyên số dư với nhà cung cấp.

Ghi nhận sổ sách- chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng ghi nhận và đối chiếu mọi khía cạnh của báo cáo tài chính, bao gồm:

 • Lập bản theo dõi tài sản cố định liên quan đến mua tài sản, trích khấu hao và thanh lí tài sản;
 • Kế toán hàng tồn kho như mua hàng, sử dụng cho sản xuất kinh doanh và điều chỉnh giá trị hàng tồn kho khi có hàng hóa cũ, hư hỏng;
 • Đối chiếu số dư phải thu khách hàng và phải trả người bán;
 • Tính lương và ghi nhận các chi phí khác;
 • Kiểm kê hàng tồn kho và tiền mặt vào cuối mỗi tháng, quý và cuối niên độ.

Tính lương - chúng tôi cung cấp trọn gói dịch vụ tính lương bao gồm tính

lương hàng tháng, các khoản thuế phát sinh từ trợ cấp đi kèm, các khoản được khấu trừ và bồi hoàn, thanh toán tiền lương cho nhân viên thông qua tài khoản ngân hàng, lập và giao phiếu trả lương.

Báo cáo tài chính hàng tháng
Chúng tôi sẽ có trách nhiệm đối chiếu số liệu kế toán và chuyển các số liệu này thành báo cáo tài chính theo như kế hoạch. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật các thông tin tài chính theo yêu cầu, chẳng hạn như kết quả kinh doanh thực tế so với ngân sách và/ hoặc dự toán, các chỉ số năng lực tài chính và kinh doanh cơ bản. Báo cáo tài chính sẽ được Ban Giám đốc kiểm tra nhằm đảm bảo các báo cáo hàng tháng được (thường là) hoàn thành trước ngày 20 của tháng kế tiếp để kịp nộp với tờ khai thuế hàng tháng. Các báo cáo này sẽ được giao tận tay Quý Công ty hoặc nộp cho các cơ quan quản lý theo yêu cầu. Chúng tôi rất sẵn lòng khi được tham gia các cuộc thảo luận với Ban Giám đốc của doanh nghiệp theo yêu cầu.

Tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm

Chúng tôi có thể lập, kiểm tra, nộp tờ khai thuế hàng tháng và liên lạc với cơ quan thuế khi cần thiết.

Hàng tháng, doanh nghiệp được yêu cầu phải nộp tờ khai thuế bao gồm:

 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế nhà thầu
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Tờ khai thuế hàng tháng được yêu cầu phải nộp vào ngày 20 của tháng sau.
 • Hàng quý, Quý Công ty phải nộp Tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm thời trước ngày 20 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.
 • Tờ khai thuế hàng năm được yêu cầu phải nộp trước ngày 31 tháng 3 của năm sau. Các khoản phạt và tiền lãi được tính dựa trên việc chậm nộp và chậm thanh toán tiền thuế.

Tư vấn hàng tháng

Trong giai đoạn đầu kinh doanh tại thị trường mới, Ban Giám đốc với năng lực ưu việt về hoạt động kinh doanh hơn tài chính, thường gặp khó khăn khi trao đổi các vấn đề liên quan đến hợp đồng, cơ cấu doanh nghiệp, thuật ngữ tài chính, báo cáo tài chính, các quy định về thuế và nhiều vấn đề khác có liên quan.

Chúng tôi sẵn sàng "lắng nghe" Hội đồng thành viên của Quý Công ty và muốn được dành nhiều thời gian để tìm hiểu các vấn đề đó với Quý Công ty. Hãy để chúng tôi thực hiện sứ mệnh tài chính trong khi Quý Công ty thực hiện sứ mệnh kinh doanh!

Nếu Quý Công ty có nhu cầu tư vấn hay thảo luận về tình hình hiện tại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Phó Tổng Giám Đốc-Trưởng Bộ phận Giải pháp Doanh nghiệp
Lê Minh Thắng
Lê Minh Thắng
Phó Tổng Giám Đốc-Trưởng Bộ phận Giải pháp Doanh nghiệp
Lê Minh Thắng