Daniel De Waal Giám Đốc, Bộ phận kiểm toán Thành phố Hồ Chí Minh +84 28 3910 9131
  • Daniel có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp trong ngành kiểm toán đảm bảo. Trước khi gia nhập Grant Thornton ViệtNam, ông ấy làm việc tại Grant Thornton Netherlands hơn 8 năm và cho một công ty kiểm toán quốc tế khác trong 3 năm.
  • Ông Daniel có kinh nghiệm sâu rộng về kiểm toán đảm bảo đối với doanh nghiệp trong nước và quốc tế, chủ yếu trong các ngành công nghiệp sản phẩm tiêu dùng, hậu cần và công nghiệp cũng như các công ty đầu tư và nắm giữ.
  • Tham gia một số lượng lớn các cuộc kiểm toán với nhiều thành viên khác nhau của mạng lưới Grant Thornton quốc tế, Daniel có kinh nghiệm dày dặn trong việc thực hiện và quản lý kiểm toán theo tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế, báo cáo theo các khuôn khổ kế toán khác nhau (IFRS, US GAAP và UK GAAP) cũng như giải quyết các vấn đề phức tạp về kế toán.