Kiểm toán theo luật định

Kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài với các báo cáo tài chính được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam theo yêu cầu của luật định hoặc nhằm mục đích đệ trình cho các cơ quan nhà nước.

 

Kiểm toán báo cáo lập theo IFRS 

Chúng tôi kiểm toán các báo cáo tài chính của các công ty trong và ngoài nước lập theo Chuẩn mực Lập và trình bày Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) cho các mục đích kiểm toán theo luật định ở nước ngoài, hoặc đệ trình lên thị trường chứng khoán, hay cho mục đích báo cáo tập đoàn hoặc quản lý nội bộ, cũng như để đệ trình cho các ngân hàng và các nhà đầu tư. Ngoài ra chúng tôi cũng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính lập theo “Chuẩn mực Lập và trình bày Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Soát xét các báo cáo tài chính và thông tin tài chính 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ soát xét (với mức độ kém chi tiết hơn và do đó cung cấp một sự đảm bảo hợp lý thấp hơn so với kiểm toán đầy đủ) cho các báo cáo giữa năm của các công ty niêm yết hoặc các công ty khác có nhu cầu.

Kiểm toán báo cáo tài chính cho hồ sơ niêm yết 

Chúng tôi kiểm tra và đưa ra những ý kiến về các thông tin tài chính của doanh nghiệp được trình bày trong các hồ sơ niêm yết.

Tổng hợp thông tin tài chính

Ngoài việc sử dụng các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán và báo cáo khi thực hiện các hợp đồng kiểm toán nhằm đưa ra ý kiến trung thực và hợp lý trên các báo cáo tài chính, chúng tôi đồng thời cũng cung cấp đội ngũ chuyên nghiệp nhằm thực hiện dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính và giúp các doanh nghiệp lập các báo cáo tài chính tuân thủ theo các quy định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chuẩn mực Lập và trình bày Báo cáo Tài chính Quốc tế  hay Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung ở Mỹ (“US GAAP”).

Kiểm toán khách hàng có phạm vi hoạt động toàn cầu

Các công ty thành viên của Grant Thornton làm việc chặt chẽ cùng nhau trong những hợp đồng xuyên quốc gia. Các hợp đồng xuyên quốc gia này yêu cầu có sự hợp tác của hai hay nhiều công ty thành viên Grant Thornton trong việc thực hiện các dịch vụ kiểm toán cho các công ty hoạt động trên nhiều nước và có các yêu cầu về báo cáo tuân theo các luật lệ khác nhau ở các nước. Phương pháp luận và các công cụ kiểm toán mang tính toàn cầu của chúng tôi cho phép chia sẻ và truyền dữ liệu và các bằng chứng kiểm toán điện tử một cách dễ dàng, nhanh chóng và an toàn giữa các công ty thành viên. Kinh nghiệm phong phú chúng tôi thu được từ những hợp đồng kiểm toán xuyên quốc gia đã đưa chúng tôi trở thành nhà cung cấp hàng đầu cho loại hình dịch vụ kiểm toán xuyên quốc gia này.

Kiểm toán báo cáo lập theo US GAAP

 Chúng tôi đã được chấp thuận bởi Ủy ban Giám sát hoạt động kiểm toán cho các công ty đại chúng Hoa Kỳ (PCAOB) để kiểm toán các doanh nghiệp sử dụng các Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung ở Mỹ (US GAAP) cũng như Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (US SEC), các quy định về báo cáo của thị trường chứng khoán bao gồm sự tuân thủ với chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận chung ở Mỹ (US GASA).

Dịch vụ các thủ tục thỏa thuận

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong nhiều vấn đề bằng việc thực hiện các thủ tục thỏa thuận đối với các thông tin tài chính cho những mục đích cụ thể và sau đó đưa ra báo cáo kết quả của các thủ tục thỏa thuận đó.

Phương pháp luận và các công cụ kiểm toán

Để đáp ứng nhu cầu chuyên biệt của từng khách hàng, chúng tôi áp dụng Phương pháp luận kiểm toán Horizon và sử dụng những công cụ kiểm toán mới nhất. Phương pháp kiểm toán Horizon được thiết kế nhằm cung cấp một chuẩn mực nhất quán của dịch vụ kiểm toán cho tất cả các khách hàng, bất kể họ hoạt động trong lĩnh vực nào.

Chú trọng vào công ty và từng ngành nghề cụ thể

Đặc điểm của phương pháp kiểm toán Horizon là có sự dẫn dắt trực tiếp của Giám đốc kiểm toán, hướng sự tập trung vào những phần có biểu hiện rủi ro cao nhất trên các báo cáo tài chính. Tận dụng tất cả các tính năng của phương pháp kiểm toán Horizon đòi hỏi kiểm toán viên phải có sự hiểu biết về đặc điểm kinh doanh và môi trường hoạt động của khách hàng. Bên cạnh việc cung cấp cơ sở chắc chắn hơn cho việc đánh giá rủi ro kiểm toán, sự hiểu biết thấu đáo đó còn đặt chúng tôi vào vị trí giúp đưa ra những lời khuyên và khuyến nghị có giá trị cho khách hàng.

Những công cụ kiểm toán tiên tiến nhất

Voyager là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho phương pháp kiểm toán Horizon. Khi sử dụng Voyager, các kiểm toán viên có thể nhận diện các rủi ro kiểm toán và kết nối chúng đến những chu trình hoạt động của khách hàng và các thủ tục kiểm soát nội bộ đã được thiết lập để phát hiện và ngăn chặn những rủi ro đó. Điều này cho phép các kiểm toán viên đưa ra những thủ tục kiểm toán thích hợp đối với những rủi ro đã được đánh giá. Hiện tại, Voyager cũng đưa ra những chương trình kiểm toán riêng biệt cho 16 ngành khác nhau, được xây dựng cho từng tình huống cụ thể của các khách hàng và tập trung vào những vùng rủi ro trên các báo cáo tài chính.

Voyager hỗ trợ nhóm kiểm toán trong việc lập tài liệu, đánh giá sự hiệu quả của các thiết kế và thử nghiệm kiểm soát nội bộ. Do đó, nó giúp các kiểm toán chỉ ra những cơ hội cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty.

Một công cụ hỗ trợ kiểm toán khác được chúng tôi sử dụng là IDEA, công cụ phân tích và dẫn suất số liệu nhằm để phân tích những dữ liệu tài chính có khối lượng lớn, xác định việc tính toán một các độc lập và hiệu quả, và thực hiện việc xác định số lượng mẫu và chọn mẫu kiểm toán một cách hiệu quả. IDEA cho phép kiểm toán viên truy xuất và phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng, đem đến một chu trình kiểm toán hiệu quả, hợp lý và hạn chế phiền toái cho khách hàng.

Sự tham gia của các chuyên gia

Nhóm kiểm toán được hình thành bằng cách tập hợp những kiến thức chuyên môn và phong cách chuyên nghiệp thu nhận được từ các công ty thành viên của Grant Thornton trên toàn cầu và các chuyên gia trong nước trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, thẩm định giá và thuế.

Sự đầu tư của Grant Thorton Quốc tế vào Horizon và Voyager phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp những dịch vụ kiểm toán có chất lượng cao và hiệu quả trên toàn cầu. Bất kể quy mô và phạm vi hoạt động của công ty khách hàng trên toàn thế giới, phương pháp luận Horizon và phần mềm kiểm toán Voyager có thể thích ứng được với tất cả các công ty, các ngành nghề và các tình huống kinh doanh đặc biệt.

Với chúng tôi, khách hàng sẽ yên tâm được đảm bảo rằng bạn luôn luôn được kết nối chặt chẽ với Giám đốc kiểm toán.