1 2 >

Báo cáo kinh doanh quốc tế - nửa cuối năm 2019

27 Thg12 2019

Báo cáo kinh doanh quốc tế do Grant Thornton thực hiện - nửa cuối năm 2019

Cuộc chiến thương mại có ảnh hưởng gì đến Châu Á - Thái Bình Dương

05 Thg8 2019

Các doanh nghiệp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đang bị kẹt vào giữa hai chiều chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc. Bất luận những hệ quả của cuộc chiến này thì mô hình thương mại của khu vực có thể thay đổi một cách vĩnh viễn và các doanh nghiệp với tầm nhìn chiến lược sẽ là những đối tượng hưởng lợi đầu tiên.

Kết quả khảo sát ngành Dịch vụ khách sạn năm 2019

11 Thg7 2019

Kết quả khảo sát ngành Dịch vụ khách sạn năm 2019

Kết quả khảo sát ngành Dịch vụ khách sạn năm 2019

11 Thg7 2019

Kết quả khảo sát ngành Dịch vụ khách sạn năm 2019

Tỷ lệ phụ nữ nắm giữ vị trí lãnh đạo trong doanh nghiệp tại Việt Nam đứng thứ hai Châu Á

07 Thg3 2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07/03/2019 – Theo nghiên cứu mới nhất về “Phụ nữ trong kinh doanh” do Grant Thornton Quốc Tế thực hiện, tỷ lệ các doanh nghiệp trên toàn cầu có ít nhất một phụ nữ tham gia đội ngũ lãnh đạo đạt mức 87%, tăng 12% so với năm ngoái.

Sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu năm 2019 – Linh hoạt để kiểm soát bất ổn

25 Thg2 2019

Chu kỳ kinh tế toàn cầu đã lên đến đỉnh và các doanh nghiệp đang phải đối mặt với triển vọng đi xuống trong năm 2019. Với rủi ro ngày càng tăng, các doanh nghiệp phải làm thế nào để tiếp tục đạt được sự tăng trưởng trong năm tới?

Khảo sát Toàn cầu của Grant Thornton Quốc tế cho thấy 1/4 các vị trí quản lý cấp cao hiện nay được nắm giữ bởi phái nữ, tuy nhiên, tốc độ thay đổi đang bị chậm lại

08 Thg3 2017

Vào ngày Quốc tế Phụ nữ, báo cáo mới dựa trên kết quả khảo sát hằng năm của Grant Thornton Quốc tế đối với 5.500 doanh nghiệp tại 36 nền kinh tế cho thấy tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí cấp cao tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tăng từ 23% năm 2016 lên đến 25% năm 2017. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ tăng này vẫn còn chậm. Năm 2017 chỉ tăng 1% so với năm 2016 và cũng chỉ tăng có 6% so với 13 năm trước đây khi mà nghiên cứu đầu tiên này được thực hiện.

Grant Thornton ghi nhận doanh thu Toàn cầu đạt kỷ lục 4,8 tỷ USD

16 Thg1 2017

Grant Thornton chính thức công bố tổng doanh thu Toàn cầu trong năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2016 đạt mức 4,8 tỷ USD. Doanh thu từ các công ty thành viên của Grant Thornton tăng 7,8% tính theo nội tệ, tăng 3,3% tính theo Đô la Mỹ (USD). Dịch vụ kiểm toán chiếm khoảng 42% tổng doanh thu (2.025 tỷ USD); dịch vụ tư vấn chiếm 35% (1.652 tỷ USD); dịch vụ tư vấn thuế chiếm 21% (1.018 tỷ USD) và các dịch vụ khác chiếm 2% (94 triệu USD).

Grant Thornton ghi nhận doanh thu toàn cầu đạt kỷ lục 4.8 tỷ USD

12 Thg1 2017

Grant Thornton chính thức công bố tổng doanh thu toàn cầu trong năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2016 đạt mức 4.8 tỷ USD. Doanh thu từ các công ty thành viên của Grant Thornton tăng 7.8% tính theo nội tệ, tăng 3.3% tính theo Đô la Mỹ (USD). Dịch vụ kiểm toán chiếm khoảng 42% tổng doanh thu (2.025 tỷ USD); dịch vụ tư vấn chiếm 35% (1.652 tỷ USD); dịch vụ tư vấn thuế chiếm 21% (1.018 tỷ USD) và các dịch vụ khác chiếm 2% (94 triệu USD).

Grant Thornton ghi nhận doanh thu toàn cầu đạt kỷ lục 4.8 tỷ USD

11 Thg1 2017

Grant Thornton chính thức công bố tổng doanh thu toàn cầu trong năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2016 đạt mức 4.8 tỷ USD. Doanh thu từ các công ty thành viên của Grant Thornton tăng 7.8% tính theo nội tệ, tăng 3.3% tính theo Đô la Mỹ (USD). Dịch vụ kiểm toán chiếm khoảng 42% tổng doanh thu (2.025 tỷ USD); dịch vụ tư vấn chiếm 35% (1.652 tỷ USD); dịch vụ tư vấn thuế chiếm 21% (1.018 tỷ USD) và các dịch vụ khác chiếm 2% (94 triệu USD).