Khảo sát Toàn cầu của Grant Thornton Quốc tế cho thấy 1/4 các vị trí quản lý cấp cao hiện nay được nắm giữ bởi phái nữ, tuy nhiên, tốc độ thay đổi đang bị chậm lại

08 Thg3 2017

Vào ngày Quốc tế Phụ nữ, báo cáo mới dựa trên kết quả khảo sát hằng năm của Grant Thornton Quốc tế đối với 5.500 doanh nghiệp tại 36 nền kinh tế cho thấy tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí cấp cao tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tăng từ 23% năm 2016 lên đến 25% năm 2017. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ tăng này vẫn còn chậm. Năm 2017 chỉ tăng 1% so với năm 2016 và cũng chỉ tăng có 6% so với 13 năm trước đây khi mà nghiên cứu đầu tiên này được thực hiện.

Grant Thornton ghi nhận doanh thu Toàn cầu đạt kỷ lục 4,8 tỷ USD

16 Thg1 2017

Grant Thornton chính thức công bố tổng doanh thu Toàn cầu trong năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2016 đạt mức 4,8 tỷ USD. Doanh thu từ các công ty thành viên của Grant Thornton tăng 7,8% tính theo nội tệ, tăng 3,3% tính theo Đô la Mỹ (USD). Dịch vụ kiểm toán chiếm khoảng 42% tổng doanh thu (2.025 tỷ USD); dịch vụ tư vấn chiếm 35% (1.652 tỷ USD); dịch vụ tư vấn thuế chiếm 21% (1.018 tỷ USD) và các dịch vụ khác chiếm 2% (94 triệu USD).