hero banner
Bùi Kim Ngân
Hà Nội
Giám Đốc, Bộ phận Tư vấn Thuế

Bùi Kim Ngân

Là Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Thuế với gần 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn chuyên nghiệp trong các lĩnh vực thuế, đầu tư bao gồm lập kế hoạch thuế, rà soát đặc biệt, thiết lập hệ thống lương, tư vấn thủ tục cấp phép, quản trị doanh nghiệp và các dịch vụ tuân thủ cho các công ty đa quốc gia.

Trước khi gia nhập Grant Thornton, Bà Ngân đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong ngành dịch vụ tư vấn thuế và kiểm toán tại một số công ty kiểm toán và kế toán quốc tế lớn tại Việt Nam, bao gồm một trong nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam.

Thế mạnh của bà Ngân là hỗ trợ khách hàng cân đối được chiến lược thuế với chiến lược kinh doanh bao quát của doanh nghiệp cũng như hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược thuế mang tính tổng quát cho nhiều loại thuế khác nhau.

Có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất, xây dựng, dịch vụ, công nghệ thông tin, thương mại, nhà thầu nước ngoài và văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

Qualifications
  • Chứng chỉ Kiểm toán viên (Việt Nam)
  • Chứng chỉ Hành nghề đại lý thuế (Việt Nam)
  • Thành viên Ban Kiểm tra Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)
Read more
Connect
Bùi Kim Ngân
Giám Đốc, Bộ phận Tư vấn Thuế
Bùi Kim Ngân
Meet our People