hero banner
Lạc Bội Thơ
Thành phố Hồ Chí Minh

Lạc Bội Thơ

Giám Đốc, Bộ phận tư vấn thuế

Bà Bội Thơ đã có hơn mười hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế và dịch vụ doanh nghiệp. Trước khi gia nhập Grant Thornton Việt Nam, Bà Bội Thơ đã có kinh nghiệm làm việc cho Bộ phận tư vấn thuế của một hãng kiểm toán quốc tế tại Việt Nam.

Bà Bội Thơ có kiến thức chuyên môn và phụ trách đa dạng trong lĩnh vực tư vấn thuế và dịch vụ doanh nghiệp, bao gồm soát xét thuế, hoạch định thuế, tư vấn cơ cấu doanh nghiệp, hệ thống bảng lương, vấn đề lao động cho các khách hàng là các Công ty trong nước và các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực Thương mại, Sản xuất, Phân phối, Bán lẻ, Xây Dựng, Nhà thầu nước ngoài và Ngân hàng.

Ngoài ra, với sự hiểu biết sâu sắc cùng kinh nghiệm thực tiễn, bà Bội Thơ đã thực hiện nhiều thương vụ hỗ trợ khách hàng đảm bảo thành công các vấn đề về thuế giữa các quốc gia.

Read more
Meet our People