hero banner
Nguyễn Thu Phương
Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thu Phương

Giám Đốc, Bộ phận tư vấn thuế

Bà Phương có kinh nghiệm vững chắc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế và các dịch vụ doanh nghiệp với hơn 12 năm trong nghề. Tại Grant Thornton Việt Nam, bà quản lý đa chức năng trong lĩnh vực: kiểm tra tình trạng, xin chính sách thuế, xây dựng hệ thống tính lương, tuân thủ thuế và các thủ tục cấp phép cho các công ty đa quốc gia và văn phòng đại diện. Bà cũng đã tham gia hỗ trợ các khách hàng nhà thầu nước ngoài xin giấy phép xây dựng, thành lập và đóng cửa Văn phòng điều hành dự án của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam cũng như làm việc với cơ quan thuế để kiểm tra và khiếu nại thuế.

Khách hàng trong danh mục chịu trách nhiệm của bà Phương rất đa dạng nhưng không giới hạn ở các ngành nghề Công nghệ thông tin, Thương mại và Bán lẻ, Sản xuất, Xây dựng, Bất động sản, Y tế và Năng lượng tái tạo.

Read more
Meet our People