Nguyễn Thu Phương Giám Đốc, Bộ phận tư vấn thuế Thành phố Hồ Chí Minh +84 28 3910 9233

Bà Thu Phương đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn chuyên nghiệp. Trước khi gia nhập Grant Thornton Việt Nam, bà đã gặt hái kinh nghiệm thực tế với vị trí Kế toán cấp cao phụ trách công tác tính lương và kế toán tại một Công ty Nhật Bản.

Các dịch vu bà Thu Phương phụ trách tại Grant Thornton Việt Nam rất đa dạng bao gồm soát xét thuế, lập kế hoạch về thuế, kê khai thuế, tính lương, hỗ trợ cấp phép cho các khách hàng là các Công ty đa quốc gia và Văn phòng đại diện. Bà Thu Phương cũng hỗ trợ rất nhiều khách hàng nhà thầu nước ngoài thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng, thành lập và đóng cửa văn phòng điều hành dự án cũng như hỗ trợ khách hàng làm việc với cơ quan thuế trong các cuộc thanh tra và khiếu nại về thuế.

Bà cung cấp tư vấn thuế và doanh nghiệp cho nhiều khách hàng nhưng không hạn chế trong lĩnh vực  Thương mại, Sản xuất, Xây Dựng, Nhà thầu nước ngoài, Vận chuyển và Hậu Cần.