hero banner
Trương Thị Bích Loan
Thành phố Hồ Chí Minh

Trương Thị Bích Loan

Giám Đốc, Bộ phận kiểm toán

Bà Loan đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và đảm bảo tại Việt Nam.

Bà đã tham gia nhiều thương vụ kiểm toán và đảm bảo cho các quỹ đầu tư, tập đoàn đa quốc gia cũng như các công ty địa phương ở Việt Nam. Các khách hàng là các doanh nghiệp hoạt động đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau bao gồm sản xuất, lĩnh vực tài chính, thương mại, dịch vụ, quỹ đầu tư, dịch vụ du lịch, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Bà có am hiểu sâu rộng trong tiêu chuẩn quốc tế về Thiết lập báo cáo tài chính cũng như Chuẩn mực và thực hành kế toán Việt Nam.

Qualifications
  • CPA (Việt Nam)
Read more
Trương Thị Bích Loan
Giám Đốc, Bộ phận kiểm toán
Trương Thị Bích Loan
Meet our People