Vào ngày 6 tháng 4 năm 2021, Trung tâm Doanh nghiệp Quốc tế RAK (RAK ICC), một cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoạt động tại Ras Al Khaimah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã ký một Biên bản ghi nhớ (MOU) với Sở Đô thị Ras Al Khaimah (Lĩnh vực Đất đai và Tài sản) về việc tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài mua và đăng ký tài sản tại Tiểu vương quốc cũng như cơ cấu các khoản đầu tư thông qua một công ty RAK ICC.

“Ras Al Khaimah là một nơi tuyệt đẹp và là một lựa chọn rất hiệu quả về chi phí cho những ai muốn đầu tư hoặc sinh sống tại Tiểu vương quốc. Có nhiều nhà đầu tư quốc tế và người nước ngoài tại Tiểu vương quốc quan tâm vào bất động sản và thông qua hợp tác của chúng tôi với Sở đô thị Ras Al Khaimah sẽ tạo ra nhiều cơ hội tiếp cận với các nhà phát triển bất động sản khác nhau ở Tiểu vương quốc và giúp các nhà đầu tư quốc tế nắm giữ tài sản thông qua một công ty RAK ICC”, theo Giám đốc điều hành của RAK ICC.

Thành phố Ras Al Khaimah là nơi đóng góp chính cho nền kinh tế của Tiểu vương quốc ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự hợp tác giữa RAK ICC và RAK Properties là một ví dụ điển hình về cách các cơ quan chính phủ làm việc cùng nhau hướng tới các mục tiêu chung để phục vụ khách hàng và thúc đẩy nền kinh tế của Ras Al Khaimah.

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến chi tiết của Biên bản ghi nhớ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nguồn thông tin cung cấp bởi RAK ICC