article banner
Cập nhật Offshore

Luật BOSS triển khai và các bước cần thực hiện

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, theo Luật Bản chất Kinh tế BVI, tất cả các công ty đã đăng ký hoặc thành lập tại BVI đều phải nộp Báo cáo Hàng năm Kê khai theo Bản chất Kinh tế, đây là một trong những nghĩa vụ tuân thủ mới.

Cơ quan Thuế Quốc tế BVI (ITA) thông báo rằng Cổng Thông tin BOSS - được đề cập trong Luật BOSS 2017 (đã được sửa đổi) - hiện chính thức bắt đầu hoạt động.

Đạo luật này quan trọng như thế nào đến các doanh nghiệp?


Cơ quan Thuế Quốc tế sẽ giám sát chặt chẽ Hệ thống Tìm kiếm Bảo mật Thông tin về Chủ Sở hữu (BOSS) gồm thông tin tổng hợp từ các báo cáo bản chất kinh tế. Mọi pháp nhân phải khai báo tổng doanh thu, chi tiêu và các thông tin liên quan đến từng hoạt động được thực hiện trong năm tài chính trước đó.

Ngoài ra, theo quy định các công ty cần phải tuân thủ các yêu cầu về bản chất kinh tế trong bất kỳ thời điểm nào của quá trình giải thể công ty.

Các doanh nghiệp nên làm gì tiếp theo?


Chúng tôi sẽ liên hệ quý khách để hỗ trợ quy trình báo cáo theo đúng thời hạn ngày 31 tháng 7 năm 2020, kể từ lúc hệ thống BOSS đươc triển khai. Đối với các công ty được đăng ký hoặc thành lập trước ngày 1 tháng 1 năm 2019 hoặc sau ngày 1 tháng 2, thời hạn Báo cáo Kê khai theo Bản chất Kinh tế sẽ sau ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Theo Luật Bản chất Kinh tế và Luật BOSS về việc cung cấp thông tin không kịp thời hoặc không chính xác, doanh nghiệp sẽ có nguy cơ bị phạt tài chính lên tới 75.000 đôla Mỹ và/ hoặc phạt tù tối đa 5 năm.

Nếu vẫn chưa thể xác định được liệu doanh nghiệp của mình có thuộc trong phạm vi Hoạt động có Liên quan hay không, Quý khách hàng nên nhanh chóng tiến hành để đúng hạn theo lịch trình quy định.

Nếu Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.