article banner
Bản tin thuế

Kết quả thanh tra, kiểm tra thuế

Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam cập nhật chính sách thuế như sau để Quý Doanh nghiệp tham khảo:

  1. Tổng Cục thuế công bố kết quả thanh tra, kiểm tra thuế năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016
  2. Cơ quan thuế tập trung vào thanh tra chuyển giá
  3. Grant Thornton Việt Nam hỗ trợ các Doanh nghiệp