hero banner
Đinh Thị Hương Giang
Hà Nội

Đinh Thị Hương Giang

Giám đốc, Bộ phận Tư vấn

Giang có kinh nghiệm đáng kể trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp rà soát và cải thiện các quy trình hoạt động, rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ. Giang cũng đã tham gia cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch, bao gồm tư vấn M&A, rà soát tài chính, định giá và xây dựng mô hình tài chính.

Với gần 15 năm kinh nghiệm làm việc, các khách hàng của Giang bao gồm các công ty tư nhân, các công ty vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp niêm yết với các ngành ghề đa dạng tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Các dự án tư vấn mà Giang tham gia bao gồm:

 • Tư vấn dự báo dòng tiền
 • Tư vấn rà soát quy trình hoạt động
 • Xây dựng chính sách và thủ tục
 • Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Tư vấn xây dựng bộ phận tài chính kế toán
 • Rà soát tài chính
 • Kiểm toán nội bộ
 • Định giá doanh nghiệp
Qualifications
 • Chứng chỉ về kiểm toán nội bộ(CIA/2017)
 • Thành viên của Hội kế toán Công chứng Việt Nam (CPA Vietnam/ 2009)
 • Thành viên lâu năm của Hiệp hội kế toán viên công chứng Anh (FCCA-UK/2008)
 • Cử nhân Khoa kế toán - Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2004
Read more
Meet our People