hero banner
Hoàng Việt Dũng
Hà Nội

Hoàng Việt Dũng

Giám Đốc, Bộ phận Tư vấn Thuế

Anh Dũng có hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp các tư vấn về thuế doanh nghiệp, thuế quốc tế và giá giao dịch liên kết cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm sản xuất, thương mại và bán lẻ, xây dựng, v.v..

Trước khi công tác tại Grant Thornton, anh Dũng có thời gian hơn 7 năm làm việc tại một trong những công ty kiểm toán lớn nhất tại Việt Nam.

Anh Dũng chủ yếu phụ trách các công việc tư vấn liên quan đến thủ tục đầu tư, rà soát thuế, cấu trúc các giao dịch thuế, mua bán sáp nhập, các tư vấn khác liên quan đến thuế xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan, giá giao dịch liên kết cho các doanh nghiệp nội địa cũng như đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Anh Dũng cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các cơ quan thuế địa phương để hỗ trợ các khách hàng của mình trong các vấn đề về thuế, hải quan và giá giao dịch liên kết.

Anh Dũng đã tham gia đóng góp ý kiến với các cơ quan xây dựng chính sách trong việc soạn thảo và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về thuế.

Qualifications
  • Cử nhân thương mại – Đại học Thương mại
  • Kế toán công chứng Úc
  • Chương trình đào tạo quản trị cấp cao của Grant Thornton Toàn cầu (được tổ chức tại Miami, Xingapo và Pra-ha)
Read more
Related Events
Upcoming Event 07 thg 4
Cập nhật Thuế và Hải quan Cập nhật Thuế và Hải quan
Th 6, tháng 4 07, 2023
Hà Nội
Hà Nội
08:30
View Details
Past Event 24 thg 6
Cập nhật chính sách Thuế, Lao động, Giá giao dịch liên kết và Hải quan Cập nhật chính sách Thuế, Lao động, Giá giao dịch liên kết và Hải quan
Th 5, tháng 6 24, 2021
09:00
View Details
Meet our People