Hoàng Việt Dũng Giám Đốc, Bộ phận Tư vấn Thuế Hanoi +84 24 3850 1687

Ông Dũng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ Thuế Doanh nghiệp, Thuế Quốc tế và Chuyển giá cho các công ty trong nước và đa quốc gia trong nhiều ngành và lĩnh vực tại Việt Nam, bao gồm sản xuất, kinh doanh và bán lẻ, xây dựng, v.v. Trước khi gia nhập Grant Thornton, ông Dũng đã có hơn 7 năm làm việc cho một trong những công ty kế toán lớn nhất tại Việt Nam.

Ông Dũng chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động tư vấn bao gồm tư vấn cấp phép, rà soát thuế, tái cấu trúc thuế, thuế M&A, tư vấn hải quan, tuân thủ giá chuyển nhượng và tư vấn cho các công ty trong nước và đa quốc gia tại Việt Nam.

Ông Dũng cũng giàu chuyên môn và kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thuế địa phương để hỗ trợ khách hàng trong việc thanh tra Thuế, Hải quan và Giá chuyển nhượng.

Ông cũng tham gia đóng góp ý kiến cho các nhà hoạch định chính sách địa phương trong việc hoạch định chính sách thuế.

Qualifications
  • Chứng chỉ kế toán viên công chứng (Úc)
  • Cử nhân Thương mại - Đại học Thương mại Việt Nam
  • Grant Thornton Global - Chương trình Quản lý Nâng cao (ở Miami, Singapore và Prague)