hero banner
Lê Thế Việt
Hà Nội

Lê Thế Việt

Phó Tổng Giám Đốc
  • Ông Thế Việt đã có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và kế toán cho các công ty đa quốc gia và địa phương cho các ngành công nghiệp khác nhau.Ông có hơn bốn năm làm việc cho công ty kiểm toán quốc tế tại Việt Nam.
  • Chuyên môn của ông bao gồm kiểm toán và kế toán phù hợp với Hệ thống Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực kế toán quốc tế trong các lĩnh vực như sản xuất, thương mại, xây dựng, IT, khách sạn, tổ chức phi chính phủ, ngân hàng, v.v…
  • Ông có kiến thức rộng về Chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và thực tiễn áp dụng.
Meet our People