Past Event: Thứ Tư, 1 tháng 12, 2021

Trong bất kỳ ngành nghề nào, đạo đức nghề nghiệp luôn là một trong những yêu cầu bắt buộc đối. Trong ngành kế toán nói chung và kiểm toán nói riêng, để bảo vệ và nâng cao uy tín cho nghề kiểm toán trong xã hội, các kiểm toán viên luôn phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và duy trì một thái độ nghề nghiệp đúng đắn.

Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này, Bộ môn Kiểm toán Khoa Kế toán - Kiểm toán đã tổ chức buổi chia sẻ thực tế “Đạo đức trong nghề Kế Kiểm ở Việt Nam”, giúp các bạn sinh viên biết rằng phải luôn nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong suốt quá trình làm việc, cho dù mình giữ bất kể vị trí nào trong các cuộc kiểm toán, trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp kiểm toán để phấn đấu phục vụ tốt nhất vì lợi ích của công chúng, những người sử dụng kết quả kiểm toán.

Diễn giả

Lê Thế Việt
Phó Tổng Giám Đốc

Anh hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam, Dịch vụ Kiểm toán. Ngoài ra, anh Việt còn là Hội viên Cao cấp của CPA Australia, CPA Việt Nam, Thạc sĩ Kinh tế, đồng thời️ đã có kinh nghiệm làm việc tại các hãng kiểm toán lớn,️ là chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới trong Dự án xây dựng Chương trình Kiểm toán Mẫu 2009-2011,️ là giảng viên các lớp Cập nhật Kiến thức Kiểm toán viên hàng năm của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).