Xem brochure

Lê Minh Thắng

Phó Tổng Giám Đốc

Claude Spiese

Xem chi tiết

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Giải pháp Doanh nghiệp Lê Minh Thắng

Phó Tổng Giám Đốc

Liên hệ
Cố vấn Cấp cao Claude Spiese Liên hệ

Chúng tôi nhận thấy vai trò then chốt của công nghệ kỹ thuật số trong môi trường kinh doanh năng động ngày nay. Grant Thornton Việt Nam thể hiện quyết tâm hỗ trợ quí khách hàng khai phá tiềm năng phát triển thông qua định hướng kỹ thuật số mạnh mẽ hơn với các dịch vụ: Chuyển đổi kỹ thuật số, Tư vấn công nghệ, Quản lý thông tin và Phân tích dữ liệu được gọi chung là Tư vấn Kỹ thuật số (Digital Advisory).

Tư vấn Kỹ thuật số mang đến một cái nhìn mới mẻ cho quí khách hàng bằng việc định hình lại hoạt động kinh doanh và cung cấp sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trong thời đại số. Giúp quí khách hàng xác định cũng như thực hiện các chiến lược kỹ thuật số của mình một cách có hiệu quả.

Công nghệ số mang đến cho các tổ chức, doanh nghiệp nhiều cơ hội lớn lao để phát triển và cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Như việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng sản phẩm và dịch vụ, cho phép mở rộng qui mô kinh doanh với nhiều hình thức tiếp cận hơn, thương mại hóa dữ liệu và gia tăng lợi nhuận qua việc cải thiện hiệu quả hoạt động.

Công nghệ thông tin là một yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng, đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chẳng hạn như các sự cố về bảo mật và an ninh mạng, làm thất thoát tài chính. Cùng với đó các thách thức về nhân sự, bộ máy quản lý, việc tái cấu trúc cơ cấu tổ chức có thể làm gián đoạn hoạt động hiện tại của doanh nghiệp.

Đội ngũ của chúng tôi sẽ làm việc cùng quí khách hàng để thiết kế, thực hiện và tối ưu hóa các khoản đầu tư công nghệ cũng như chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp. Với các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh kỹ thuật số, cùng với cách tiếp cận hết sức thực tế, chúng tôi mang đến những giải pháp hiệu quả để định hướng các khoản đầu tư công nghệ đi đúng chiến lược phát triển của quí doanh nghiệp.