Về Grant Thornton Quốc tế

Grant Thornton là mạng lưới các công ty độc lập cung cấp dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn thuế, Tư vấn doanh nghiệp và Giải pháp doanh nghiệp, với trên 56,000 chuyên gia tại hơn 140 quốc gia. Qua hơn 100 năm, chúng tôi đã hỗ trợ các tổ chức xác định chiến lược tăng trưởng vượt trội. Dù nâng cao nguồn lực tài chính, quản lý rủi ro, tuân thủ luật định, tối ưu hóa hoạt động hay gia tăng giá trị cổ đông, Grant Thornton đều có thể hỗ trợ doanh nghiệp đạt được mục tiêu.

Với quy mô lớn và am hiểu tường tận thị trường trong nước và khu vực, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ở bất cứ nơi đâu bạn cần.

Giám đốc Điều hành Toàn cầu Peter Bordin

''Hãy để chúng tôi khai phá tiềm năng phát triển của bạn."

Xem video