Bất kì một tổ chức tiềm năng nào đều có thể khai phá cơ hội phát triển và đạt được thành tựu với sự hỗ trợ đúng đắn. Những chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về doanh nghiệp của mình, thị trường đang hoạt động cũng như tìm ra phương hướng cho chiến lượng phát triển trong tương lai. Grant Thornton Việt Nam mang lại cho bạn nhiều lợi ích nhờ mạng lưới kết nối toàn cầu và giải pháp phù hợp với thị trường nội địa, giúp bạn đạt được mục tiêu và thành công tại Việt Nam.

Phương thức hoạt động

Chúng tôi đầu tư thời gian để thực sự hiểu rõ doanh nghiệp của bạn nhằm đưa ra những phân tích sâu sắc, thức thời giúp doanh nghiệp phát triển. Chúng tôi luôn thích ứng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, qui trình linh hoạt nhằm đưa ra quyết định ngay khi bạn cần.

imagefajub.png

Với mạng lưới trên toàn thế giới, Trung tâm Hỗ trợ Kinh doanh quốc tế (IBCs) và các bộ phận hỗ trợ nội địa sẽ giúp bạn quản lí và tạo dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp trên toàn cầu hiệu quả hơn.

Nguyên lý hoạt động

Chúng tôi luôn có mối quan tâm sâu sắc đến việc hỗ trợ doanh nghiệp khai phá tiềm năng phát triển. Dù nâng cao nguồn lực tài chính, tối ưu hóa hoạt động hay nâng cao giá trị cổ đông, chúng tôi đều có thể hỗ trợ doanh nghiệp để đạt được mục tiêu đó.

Tìm hiểu về Grant Thornton

Góc nhìn của chuyên viên và khách hàng tại Grant Thornton

Xem chi tiết