Đăng trên Báo Đầu Tư Đầu tư tư nhân tại Việt Nam lập đỉnh cao mới
Trong bối cảnh đầu tư trên toàn cầu và trong khu vực ASEAN chậm lại do dịch Covid-19, thì hoạt động đầu tư tư nhân tại Việt Nam tiếp tục đạt được đỉnh cao mới
Đầu tư tư nhân ở Việt Nam 2020 Ngôi sao đang lên của Châu Á
Grant Thornton Việt Nam trân trọng gửi đến quý vị ấn phẩm Khảo sát Đầu tư tư nhân ở Việt Nam năm 2020.
Đăng trên "Đầu tư Chứng Khoán" Quỹ đầu tư chọn gì tại Việt Nam?
Bên cạnh đầu tư FDI, số lượng các quỹ đầu tư đầu tư tư nhân (PE) tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường Việt Nam ngày một gia tăng, sau thành công trong kiểm
Đầu tư PE 2017 – điều gì đang chờ đợi?
Lĩnh vực Đầu tư tư nhân (Private Equity) được xem là nhân tố hết sức quan trọngthúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Mục tiêu của báo cáo này nhằm thu
Kỳ vọng cho tăng trưởng đầu tư ổn định
Kỳ vọng cho tăng trưởng đầu tư ổn định
Quan điểm và Triển vọng Đầu tư Quý IV năm 2013
Quan điểm và Triển vọng Đầu tư Quý IV năm 2013
Quan điểm và triển vọng đầu tư Quý 2, 2014
Quan điểm và triển vọng đầu tư
Sẵn sàng cho một làn sóng đầu tư mới
Sẵn sàng cho một làn sóng đầu tư mới
Tầm nhìn lãnh đạo Bắt nhịp từ làn sóng đầu tư mới
Bắt nhịp từ làn sóng đầu tư mới

Liên hệ các chuyên gia của chúng tôi

Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Hà Nội

+84 24 3850 1600