hero banner
Hoàng Khôi
Hà Nội

Hoàng Khôi

Phó Tổng Giám Đốc-Trưởng Bộ phận Dịch vụ Tư vấn Thuế
  • Trước khi gia nhập Grant Thornton Việt Nam với vai trò là đại diện của dịch vụ Thuế, ông Hoàng Khôi đã làm việc trong nghề tư vấn 17 năm, trong đó có hơn 9 năm làm việc cho các hãng kiểm toán quốc tế tại Việt Nam.
  • Ông đã phát triển kinh nghiệm chuyên sâu về cung cấp dịch vụ tư vấn bao gồm tư vấn về thuế và đầu tư, kế hoạch thuế, thẩm tra đặc biệtvà tuân thủ quy trình cho các khách hàng đa quốc gia.
  • Thế mạnh đặc biệt trong việc liên lạc với các nhà chức trách Việt Nam và có sự hiểu biết sâu rộng về hệ thống quản lý địa phương, các quy định liên quan đến thuế và đầu tư.
Related Events
Past Event 25 thg 11
Một số ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tuân thủ thuế và tuân thủ xác định giá giao dịch liên kết Một số ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tuân thủ thuế và tuân thủ xác định giá giao dịch liên kết
Th 5, tháng 11 25, 2021
10:00
View Details
Hoàng Khôi
Hoàng Khôi
Phó Tổng Giám Đốc-Trưởng Bộ phận Dịch vụ Tư vấn Thuế
Meet our People