Nguyễn Đào Thanh Thảo Giám Đốc, Bộ phận kiểm toán Thành phố Hồ Chí Minh +84 28 3910 9162
  • Bà Thảo đã có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và đảm bảo tại Grant Thornton.
  • Bà đã tham gia nhiều thương vụ kiểm toán và đảm bảo cho các quỹ đầu tư, tập đoàn đa quốc gia cũng như các công ty địa phương ở Việt Nam.Các khách hàng là các doanh nghiệp hoạt động đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau bao gồm sản xuất, lĩnh vực tài chính, thương mại, dịch vụ, quỹ đầu tư, dịch vụ du lịch, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
  • Bà có am hiểu sâu rộng trong tiêu chuẩn quốc tế về Thiết lập báo cáo tài chính cũng như Chuẩn mực và thực hành kế toán Việt Nam.