hero banner
Nguyễn Đào Thanh Thảo
Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Đào Thanh Thảo

Phó Tổng Giám Đốc, Bộ phận kiểm toán

Bà Thảo đã có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và đảm bảo tại Grant Thornton.

Bà đã tham gia nhiều thương vụ kiểm toán và đảm bảo cho các quỹ đầu tư, tập đoàn đa quốc gia cũng như các công ty địa phương ở Việt Nam.Các khách hàng là các doanh nghiệp hoạt động đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau bao gồm sản xuất, thương mại, dịch vụ, lĩnh vực tài chính, quỹ đầu tư, bất động sản, xây dựng, dịch vụ du lịch, năng lượng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Bà có am hiểu sâu rộng trong tiêu chuẩn quốc tế về Thiết lập báo cáo tài chính cũng như Chuẩn mực và thực hành kế toán Việt Nam.

Nguyễn Đào Thanh Thảo

Nguyễn Đào Thanh Thảo

Phó Tổng Giám Đốc, Bộ phận kiểm toán
Meet our People